Detail akce

Distanční výuka: Co nám dává a co nám bere?

Ředitele škol
Personalisty
Školy a poradce

Jsou školy opravdu lépe připravené? Dá se opravdu celá výuka přesunout na internet? Jak řešit individuální potřeby žáků? Na tyto a mnohé další otázky budou odpovídat naši hosté v on-line panelové diskusi, která má následující podtémata:

  1. KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
  2. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
  3. PODNIKAVOST
  4. DIGITALIZACE

Podrobný program naleznete v příloze.

Programem konference nás provede moderátorka Mirka Nezvalová.
 

Konference byla vysílána online v aplikaci YouTube 
odkaz na záznam vysílání

Lektoři a řečníci


Ing. Kateřina Lichtenberková
Hlavními tématy, ve kterých se realizuji, je podnikavost, finanční gramotnost, ekonomické a kariérové vzdělávání a gamifikace, kde mohu zhodnotit jak své ekonomicko-pedagogické vzdělání, tak své předchozí zkušenosti z komerční sféry. V současnosti působím jako člen expertního týmu yourchance (projekt Finanční gramotnost do škol a Podnikavost.cz) a jako odborný garant kompetence k podnikavosti a oblasti Člověk a svět práce na NPI ČR.

Mgr. Jaroslav Chroňák
Baví mě propojovat zdánlivě neslučitelné, a tak jsem v Týmové akademii propojil svět rozvoje, farmaření a on-line aplikací. Hledám cesty, jak dát rozvoji smysl a měřitelný výsledek. Rád pracuji s diverzitou jako s bohatstvím, jak v přírodě, tak u lidí. Od roku 1997 se věnuji firemnímu a týmovému rozvoji jako konzultant, trenér, mentor a kouč. Specializuji se na řízení změn, leadership, firemní kulturu a hodnoty. Také mě baví řízení lidí a týmů, osobní koučink lídrů a manažerů.

Martin Vítek
Martin založil program Soutěž & Podnikej a Nadační fond vzdělávání a podnikání, aby dal studentům středních škol možnost vyzkoušet si práci na svém nápadu, získat sebevědomí, adaptabilitu, schopnost dokončit projekt a v neposlední řadě je seznámil s životem, který je čeká po ukončení studia. Cílem Nadačního fondu vzdělání a podnikání a jejích programů je vytvořit podnikavé Česko.

PhDr. Helena Úlovcová
Dlouhodobě se zabývá problematikou počátečního a dalšího odborného vzdělávání, zvyšování jeho relevance kvalifikačním požadavkům trhu práce. Propojení vzdělávací a zaměstnavatelské sféry bylo klíčovým tématem jejího působení jak ve vedení Národního ústavu pro vzdělávání (dnes NPI ČR) tak i na současné pozici vedoucí oddělení vzdělávání a tajemnice Sekce pro vzdělávání a Sekce pro výzkum, vývoj a inovace HK ČR.

Ing. Lucie Gregůrková
Působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v oddělení realizace vzdělávací politiky, kde má na starosti především digitální vzdělávání a implementaci Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Společně s kolegy se také podílí na řízení úkolu DigiKoalice v Národním pedagogickém institutu ČR. Zastupuje Českou republiku na pracovní skupině Evropské komise pro digitální vzdělávání, učení a hodnocení a dalších mezinárodních fórech.

Ing. Libor Vošický
Spoluzakladatel nástroje Salmonda, který má na starosti komunikaci se školami a jejich zřizovateli.

Petr Rejnek
Projektový manažer, poradce oddělení podpory podnikání a HR ve společnosti Jihočeská hospodářská komora. Jako metodik asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi hledám cesty, jak rozvíjet spolupráci škol a firem.

Kdy:
Středa 25.11.2020
13:00 - 15:00

Kde:
konference bude vysílána
online přes YouTube , každému účastníkovi přijdou instrukce k přihlášení nejpozději v den konání akce na email.

Garant akce:
Rejnek Petr
+420725757413

Registrace / Přihlášení:
Akce proběhla
Vstupné na akci: Zdarma

Podporují nás