Mentoring pro kariérové poradce

Efektivním způsobem individuálního koučinku se vaši kariéroví poradci mohou naučit pracovat s moderními nástroji a osvojí si nejnovější trendy v kariérovém poradenství. Budou tak mít všechny dostupné prostředky při pomoci žákům u výběru střední školy.

Nejste na to sami!

Využijte mentoringu kariérových poradců a sdílejte zkušenosti s dalšími kolegy v oblasti kariérového poradenství. Vyberte si některého z našich mentorů a zbytek zařídíme my. 

Napište nám

 

Naši mentoři


Alena Čarvašová

Mentorka pro ZŠ z Českobudějovicka a Českokrumlovska

Dvacet let pracuji s podnikateli, zaměstnavateli. Koučováním, mentoringem a lektorováním jim pomáhám vytvářet organizační struktury, obsazovat pracovní místa, vzdělávat zaměstnance a efektivně komunikovat. Před pěti lety jsem své lektorské aktivity začala cílit nejen na manažery, ale rovněž na vysokoškolské studenty a osoby znevýhodněné na trhu práce (nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením, rodiče malých dětí). Znám potřeby trhu práce a žádoucí kompetence zaměstnanců i podnikatelů. Ráda zkušenosti z praxe zábavnou a nenásilnou formou předávám dál. Od letošního roku jsem kariérní poradkyní Kariérního centra Jihočeské univerzity.

Nejbližší volné termíny:

 • 15. března 2022
 • 11. dubna 2022
 • 02. května 2022
 • 03. května 2022
Rezervace termínu

Blanka Beníšková

Mentorka pro ZŠ z Českobudějovicka, Českokrumlovska a Písecka

Působím jako kouč, lektorka emočních a sociálních kompetencí se specializací na emoční inteligenci a osobnostní rozvoj, se specializací na profesní (kariérní) rozvoj pedagogů (vč. akreditovaných kurzů MŠMT). Jsem lektorka firemních seminářů v oblasti soft skills. Zároveň působím jako lektorka rozvojových kurzů pro rodiče s dětmi a spolupracuji s mateřskými centry. Lektoruji vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky, odborné vzdělávací semináře pro pěstouny a sociální pracovníky. Dlouhodobě se věnuji kariérovému poradenství ve spolupráci s Jhk a JSRLZ, a to především v tématech: hledání nové práce, změna práce a příprava na pracovní pohovor; plánování profesní dráhy, rekvalifikačních kurzů a profesní rozvoj; volba budoucího povolání, školy nebo studia apod. 

Nejbližší volné termíny:

 • 26. dubna 2022
 • 12. května 2022
 • 09. června 2022
Rezervace termínu

Alice Müllerová

Mentorka pro ZŠ z Táborska a Milevska

Kariérovým poradenstvím se zabývám více než 15 let. Moje zkušenosti jsou rozmanité, od indidviuální a skupinové práce s dospělými, studenty i dětmi ve školách, přes lektorování pro odbornou veřejnost až po koncepční a metodicku práci. Jsem členkou rady Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, kde se zaměřuji především na podporu profesního rozvoje kariérových poradců. V současné době mám vlastní poradenskou praxi a působím také jako metodička v projektu Vzdělávacího institutu Středočeského kraje IKAP II. Na kariérovém poradenství mě zajímají především jeho proměny v souvislosti s tím, jak se mění naše vnímání práce a kariéry. Mentoring vnímám jako příležitost pro rozvoj, sdílení a vzájemné učení.

Nejbližší volné termíny:

 • 04. dubna 2022
 • 11. května 2022
 • 08. června 2022
Rezervace termínu

Lenka Macková

Mentorka pro ZŠ ze Strakonicka

Od začátku své kariéry se věnuji lidem – jejich výběru, rozvoji i koučinku. Působila jsem na straně firemního personálního oddělení, personální agentury i neziskové organizace. Aktuálně vedu vlastní personální agenturu a zaměřuji se na vyhledávání lidí na specializované pozice. Při své práci se setkávám s lidmi, kteří chtějí změnit svou profesi (maminky po mateřské, vrcholoví manažeři), věnuji se tedy i kariérnímu koučinku. Nově bych ráda přispěla svými zkušenostmi i ve školách. Moje děti se dostaly do věku, kdy se rozhodují o střední škole.

Nejbližší volné termíny:

 • 24. března 2022
 • 21. dubna 2022
 • 18. května 2022
 • 08. června 2022
Rezervace termínu

Jitka Anastazie Meindl

Mentorka pro ZŠ z Prachaticka

V současné době pracuji jako poradenský psycholog, lektor a kouč osobního rozvoje a v oblasti vzdělávání působím přes 18 let. Současně jsem se poslední 2 roky zabývala pedagogickou činností jako pedagog oboru psychologie na vysoké škole JČU na katedře Výchova ke zdraví. V individuálním poradenství se zabývám pracovními i partnerskými vztahy, rodinnými problémy, řeším osobní krize a ukazuji lidem jiný úhel pohledu na danou situaci. V oblasti osobního rozvoje se zaměřuji na potenciál osobnosti a na to, jakým způsobem, formou a metodou by se klient mohl rozvíjet a posunout ve svém osobním vývoji dále. Pomáhám klientům nalézt jejich skrytý potenciál, slabé a silné stránky, vlastní motivační faktory k růstu a ke změně.

Nejbližší volné termíny:

 • 8. července 2022
 • 5. srpna 2022
 • 15. září 2022
Rezervace termínu

Jitka Zemanová

Mentorka pro ZŠ z Písecka

Mou profesí je především koučing a mentoring týkající se  osobního rozvoje, a to zejména pro soukromou klientelu. Věnuji se též poradenství při krizových životních situacích, i partnerské a rodinné problematiky . Spolupracovala jsem také jako lektorka ve  firmách v oblasti profesního vzdělávání (zejména soft skills) a vzdělávání dospělých jako speciální andragog. Mé zkušenosti z oblasti HR recruitmentu a výběru vhodných specialistů pro firmy a dále i navazujícího kariérního poradenství bych ráda přenášela i do primárního poradenství na nižším stupni, tedy již při rozhodování o budoucím profesním směrování žáků na základních školách.

 • 20. dubna 2022
 • 16. května 2022
 • 03. června 2022
Rezervace termínu