Mentoring pro kariérové poradce

Efektivním způsobem individuálního koučinku se vaši kariéroví poradci mohou naučit pracovat s moderními nástroji a osvojí si nejnovější trendy v kariérovém poradenství. Budou tak mít všechny dostupné prostředky při pomoci žákům u výběru střední školy.

Nejste na to sami!

Využijte mentoringu kariérových poradců a sdílejte zkušenosti s dalšími kolegy v oblasti kariérového poradenství. Vyberte si některého z našich mentorů a zbytek zařídíme my. 

Napište nám

 

Naši mentoři


Alena Čarvašová

Mentorka pro ZŠ z Českobudějovicka a Českokrumlovska

Dvacet let pracuji s podnikateli, zaměstnavateli. Koučováním, mentoringem a lektorováním jim pomáhám vytvářet organizační struktury, obsazovat pracovní místa, vzdělávat zaměstnance a efektivně komunikovat. Před pěti lety jsem své lektorské aktivity začala cílit nejen na manažery, ale rovněž na vysokoškolské studenty a osoby znevýhodněné na trhu práce (nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením, rodiče malých dětí). Znám potřeby trhu práce a žádoucí kompetence zaměstnanců i podnikatelů. Ráda zkušenosti z praxe zábavnou a nenásilnou formou předávám dál. Od letošního roku jsem kariérní poradkyní Kariérního centra Jihočeské univerzity.

Blanka Beníšková

Mentorka pro ZŠ z Českobudějovicka, Českokrumlovska a Písecka

Působím jako kouč, lektorka emočních a sociálních kompetencí se specializací na emoční inteligenci a osobnostní rozvoj, se specializací na profesní (kariérní) rozvoj pedagogů (vč. akreditovaných kurzů MŠMT). Jsem lektorka firemních seminářů v oblasti soft skills. Zároveň působím jako lektorka rozvojových kurzů pro rodiče s dětmi a spolupracuji s mateřskými centry. Lektoruji vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky, odborné vzdělávací semináře pro pěstouny a sociální pracovníky. Dlouhodobě se věnuji kariérovému poradenství ve spolupráci s Jhk a JSRLZ, a to především v tématech: hledání nové práce, změna práce a příprava na pracovní pohovor; plánování profesní dráhy, rekvalifikačních kurzů a profesní rozvoj; volba budoucího povolání, školy nebo studia apod. 

Lenka Macková

Mentorka pro ZŠ ze Strakonicka

Od začátku své kariéry se věnuji lidem – jejich výběru, rozvoji i koučinku. Působila jsem na straně firemního personálního oddělení, personální agentury i neziskové organizace. Aktuálně vedu vlastní personální agenturu a zaměřuji se na vyhledávání lidí na specializované pozice. Při své práci se setkávám s lidmi, kteří chtějí změnit svou profesi (maminky po mateřské, vrcholoví manažeři), věnuji se tedy i kariérnímu koučinku. Nově bych ráda přispěla svými zkušenostmi i ve školách. Moje děti se dostaly do věku, kdy se rozhodují o střední škole.

 

 

Jitka Anastazie Meindl

Mentorka pro ZŠ z Prachaticka

V současné době pracuji jako poradenský psycholog, lektor a kouč osobního rozvoje a v oblasti vzdělávání působím přes 18 let. Současně jsem se poslední 2 roky zabývala pedagogickou činností jako pedagog oboru psychologie na vysoké škole JČU na katedře Výchova ke zdraví. V individuálním poradenství se zabývám pracovními i partnerskými vztahy, rodinnými problémy, řeším osobní krize a ukazuji lidem jiný úhel pohledu na danou situaci. V oblasti osobního rozvoje se zaměřuji na potenciál osobnosti a na to, jakým způsobem, formou a metodou by se klient mohl rozvíjet a posunout ve svém osobním vývoji dále. Pomáhám klientům nalézt jejich skrytý potenciál, slabé a silné stránky, vlastní motivační faktory k růstu a ke změně.

Jitka Zemanová

Mentorka pro ZŠ z Písecka

Mou profesí je především koučing a mentoring týkající se  osobního rozvoje, a to zejména pro soukromou klientelu. Věnuji se též poradenství při krizových životních situacích, i partnerské a rodinné problematiky . Spolupracovala jsem také jako lektorka ve  firmách v oblasti profesního vzdělávání (zejména soft skills) a vzdělávání dospělých jako speciální andragog. Mé zkušenosti z oblasti HR recruitmentu a výběru vhodných specialistů pro firmy a dále i navazujícího kariérního poradenství bych ráda přenášela i do primárního poradenství na nižším stupni, tedy již při rozhodování o budoucím profesním směrování žáků na základních školách.

Hana Holinka

Mentorka pro ZŠ z Českokrumlovska a Českobudějovicka

Mým posláním je usnadňovat klientům rozhodování při volbě studia nebo povolání, dodat jim odvahu ke změnám. Vystudovala jsem VŠE, nyní 5 let pracuji na volné noze v oblasti osobního a kariérního rozvoje. Nadšeně pomáhám dospělým při kariérových změnách a dětem uplatnit jejich talenty, silné stránky, při volbě školy a povolání. Pomáhám lidem, aby se dokázali autenticky projevit a prodat své přednosti. Odhodlat se ke změnám a úspěšně je realizovat. Využívám formu dialogu, kreativní a zážitkové metody. Působím jako mentor v oblasti komunikace, vedu workshopy pro děti (Sebepoznávačka) a mládež (Vlastní cestou). Neustále se učím a využívám aktuální znalosti z oboru kariérového poradenství a HR.