Odborné vzdělávání

Vedle tradičních workshopů pro žáky zaměřených na konkrétní profese připravujeme také speciální workshopy pro učitele odborných předmětů a oborové platformy. 

Workshopy pro učitele

Organizujeme workshopy pro učitele základních a středních škol. Zaměřujeme se na rozvoj odborného vzdělávání, kariérového poradenství, podnikavost, kreativitu a digitální kompetence. Zúčastněte se našich workshopů, které probíhají pod vedením zkušených expertů.

Workshopy pro žáky jihočeských škol

Pořádáme interaktivní workshopy a exkurze pro žáky základních a středních škol. Žáci si tak mohou vyzkoušet různé profese přímo u zaměstnavatelů, zkusit si naprogramovat robota, nebo zrealizovat svůj vlastní projekt.

Podpůrné materiály

  • metodické materiály pro potřeby středních škol i zaměstnavatelů
  • tvorba materiálů po celou dobu realizace na základě doporučení oborových platforem
  • vytvoření databáze workshopů pro žáky středních škol

Oborové platformy

  • setkávání zástupců středních škol, zaměstnavatelů a dalších aktérů
  • řešení problémů v konkrétních skupinách oborů na středních školách
  • odborné vzdělávání s kontextem trhu práce
  • podněty pro vzdělávání učitelů odborných předmětů
  • požadavky a připomínky na odborné materiály

Navázání spolupráce škol a firem

Proč se vůbec do spolupráce se školami pouštět a jak na to?

Praktické informace pro firmy.

Souhrn praktických informací pro školy při poskytování praxí a navázání spolupráce s firmami.