Trh práce

Trh práce je místem, kde dochází ke střetu poptávky po pracovní síle s její nabídkou, a tedy i ke konfrontaci požadavků a nároků zaměstnavatelské sféry se skutečným charakterem a kvalitou disponibilní pracovní síly.

Mladí lidé vstupují do pracovního života vybaveni kompetencemi a znalostmi, které je nezbytné dále rozvíjet v závislosti na konkrétním pracovním uplatnění a přizpůsobovat požadavkům jednotlivých zaměstnavatelů. Školní příprava však může přispět k tomu, aby přechod ze školy do světa práce byl co možná nejplynulejší. Z tohoto pohledu je velice důležité, aby již v průběhu školní přípravy měli žáci a studenti možnost poznat reálné pracovní prostředí, získat konkrétní představy o světě práce a o možnostech svého uplatnění. Kromě jiného je tedy důležité, aby absolventi byli připraveni na to, co od nich mohou potenciální zaměstnavatelé žádat.

 

            

 

V Jihočeském kraji mají zaměstnavatelé problémy s obsazováním volných pracovních míst převážně v oblasti řemesel a opravárenství, obsluhy strojů a zařízení a ve službách a prodeji.Největší počty nezaměstnaných jsou v Jihočeském kraji evidovány v řadách pomocných a nekvalifikovaných pracovníků. Druhou největší skupinu tvoří pracovníci ve službách a obchodě, třetí nejpočetnější skupinou jsou pak řemeslníci. V mnoha případech se však jedná o dlouhodobě nezaměstnané, především u pomocných a nekvalifikovaných dělníků.

V dubnu 2020 se poprvé od roku 2010 objevil vyšší počet nezaměstnaných absolventů než v předchozím roce. Epidemie Covid-19 tento trend ještě zdramatizovala, a lze tedy očekávat, že vývoj pro absolventy z června 2020 bude velice nepříznivý. Situace se plně projeví až na konci září a v průběhu následujícího kalendářního roku. Absolventi škol jsou z hlediska jejich uplatnitelnosti na trhu práce a ohrožení nezaměstnaností obecně chápáni jako jedna z významných rizikových skupin. Hlavním znevýhodněním absolventů škol vstupujících na trh práce je především nedostatek praxe a absence pracovních návyků a zkušeností, na které kladou zaměstnavatelé velký důraz.

Statistické ročenky

Najdete zde statistické ročenky Jihočeského kraje přehledně na jednom místě.

Pakt zaměstnanosti

Jihočeský pakt zaměstnanosti má za cíl koordinovaně řešit problémy regionálního trhu práce.

Infoabsolvent.cz

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce.

Atlas školství

Kompletní seznam škol v České republice.

Aktuálně o trhu práce

Ke stažení

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.