Trh práce

Trh práce je místem, kde dochází ke střetu poptávky po pracovní síle s její nabídkou, a tedy i ke konfrontaci požadavků a nároků zaměstnavatelské sféry se skutečným charakterem a kvalitou disponibilní pracovní síly.

Karty skupin oborů

Svět se rychle mění a s ním i trh práce. Vybrat si vhodnou profesní cestu, která zajistí uplatnitelnost na trhu práce i po dokončení školy, není pro budoucí středoškoláky snadné.

Prohlédněte si tyto karty skupin oborů a zjistěte, které obory jsou momentálně populární, zajímavé a je zájem o jejich absolventy na trhu práce.

Mladí lidé vstupují do pracovního života vybaveni kompetencemi a znalostmi, které je nezbytné dále rozvíjet v závislosti na konkrétním pracovním uplatnění a přizpůsobovat požadavkům jednotlivých zaměstnavatelů. Školní příprava však může přispět k tomu, aby přechod ze školy do světa práce byl co možná nejplynulejší. Z tohoto pohledu je velice důležité, aby již v průběhu školní přípravy měli žáci a studenti možnost poznat reálné pracovní prostředí, získat konkrétní představy o světě práce a o možnostech svého uplatnění. Kromě jiného je tedy důležité, aby absolventi byli připraveni na to, co od nich mohou potenciální zaměstnavatelé žádat.

Žádané profese Jihočeského kraje

Prohlédněte si tyto karty profesí a zjistěte, které profese jsou momentálně populární, zajímavé a je o ně zájem mezi zaměstnavateli.

Aktuálně o trhu práce

Ke stažení