Trh práce

Trh práce je místem, kde dochází ke střetu poptávky po pracovní síle s její nabídkou, a tedy i ke konfrontaci požadavků a nároků zaměstnavatelské sféry se skutečným charakterem a kvalitou disponibilní pracovní síly.

Karty skupin oborů

Svět se rychle mění a s ním i trh práce. Vybrat si vhodnou profesní cestu, která zajistí uplatnitelnost na trhu práce i po dokončení školy, není pro budoucí středoškoláky snadné.

Prohlédněte si tyto karty skupin oborů a zjistěte, které obory jsou momentálně populární, zajímavé a je zájem o jejich absolventy na trhu práce.

Mladí lidé vstupují do pracovního života vybaveni kompetencemi a znalostmi, které je nezbytné dále rozvíjet v závislosti na konkrétním pracovním uplatnění a přizpůsobovat požadavkům jednotlivých zaměstnavatelů. Školní příprava však může přispět k tomu, aby přechod ze školy do světa práce byl co možná nejplynulejší. Z tohoto pohledu je velice důležité, aby již v průběhu školní přípravy měli žáci a studenti možnost poznat reálné pracovní prostředí, získat konkrétní představy o světě práce a o možnostech svého uplatnění. Kromě jiného je tedy důležité, aby absolventi byli připraveni na to, co od nich mohou potenciální zaměstnavatelé žádat.

 

            

 

V Jihočeském kraji mají zaměstnavatelé problémy s obsazováním volných pracovních míst převážně v oblasti řemesel a opravárenství, obsluhy strojů a zařízení a ve službách a prodeji.Největší počty nezaměstnaných jsou v Jihočeském kraji evidovány v řadách pomocných a nekvalifikovaných pracovníků. Druhou největší skupinu tvoří pracovníci ve službách a obchodě, třetí nejpočetnější skupinou jsou pak řemeslníci. V mnoha případech se však jedná o dlouhodobě nezaměstnané, především u pomocných a nekvalifikovaných dělníků.

V dubnu 2020 se poprvé od roku 2010 objevil vyšší počet nezaměstnaných absolventů než v předchozím roce. Epidemie Covid-19 tento trend ještě zdramatizovala, a lze tedy očekávat, že vývoj pro absolventy z června 2020 bude velice nepříznivý. Situace se plně projeví až na konci září a v průběhu následujícího kalendářního roku. Absolventi škol jsou z hlediska jejich uplatnitelnosti na trhu práce a ohrožení nezaměstnaností obecně chápáni jako jedna z významných rizikových skupin. Hlavním znevýhodněním absolventů škol vstupujících na trh práce je především nedostatek praxe a absence pracovních návyků a zkušeností, na které kladou zaměstnavatelé velký důraz.

Aktuálně o trhu práce

Ke stažení