Digitální kompetence

Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou jsme připravili workshopy digitalizace pro žáky a pedagogy základních a středních škol v Jihočeském kraji.

Workshopy pro učitele

Organizujeme workshopy pro učitele základních a středních škol. Zaměřujeme se na rozvoj odborného vzdělávání, kariérového poradenství, podnikavost, kreativitu a digitální kompetence. Zúčastněte se našich workshopů, které probíhají pod vedením zkušených expertů.

Workshopy pro žáky jihočeských škol

Pořádáme interaktivní workshopy a exkurze pro žáky základních a středních škol. Žáci si tak mohou vyzkoušet různé profese přímo u zaměstnavatelů, zkusit si naprogramovat robota, nebo zrealizovat svůj vlastní projekt.

Mentoring pro pedagogy

 • spolupráce s externími odborníky - mentoring pro pedagogy
 • pomoc při plánování a realizaci workshopů digitalizace na školách 
 • možnost využít individuální poradenství pro pedagogy přímo na základních a středních školách

Platforma pro digitalizaci

 • spolupráce zástupců škol a firemní sféry 
 • řešení zavádění digitalizace na školách
 • možnost vzdělávání pedagogů

 

 • předávání a výměna informací mezi odborníky
 • připomínkování materiálů pro pedagogy
 • připomínkování obsahu workshopů pro pedagogy

Soutěže digitalizace

 • celokrajská soutěž mezi týmy jednotlivých škol s cílem podnítit hravost žáků
 • uplatnění nabytých dovedností žáků při workshopech
 • konfrontace žáků s reálným prostředím díky zapojeným odborníkům
 • popularizace tématu digitalizace na školách mezi žáky

Metodické materiály k workshopům digitalizace