Nastartuj svoji kariéru

Jsme poradenské a asistenční centrum zabývající se rozvojem kariérového poradenství a zkvalitňováním odborné výuky na jihočeských školách.

Více o projektu

Aktuality

Reference

Do této doby jsem neměla povědomí, co vše obnáší práce na farmě a jak náročné je dnes obstát v konkurenci a uživit se.

Děkuji za možnost zúčastnit se se žáky ON-LINE workshopu s firmou TOOLS+. Pro žáky byl přínosný. Prezentací firmy nás provázel průvodce, který vše obohatil i tipovacími aktivitami.

Moc se mi líbilo vybavení ve výukovém středisku. S rodiči se poradím, strojírenský obor by se mi docela líbil.
 

Žáci se seznámili s historií i součastností floristiky, viděli techniku vázání květin v praxi. Workshop byl velmi zajímavý.

Dělat těsto byla docela námaha, ale nakonec jsme to všichni zvládli a mohli si potom vychutnat výborný chléb.

Jelikož se po dokončení školy hlásím na strojírenský obor, tak mě prohlídka firmy ZVVZ velmi zaujala. Nejvíce mě ale bavila část, kde jsme vyráběli.

Nejvíce se mi líbilo, že jsme byli blízko zvířatům. Mohli jsme hřebelcovat koně a potom si na nich zajezdit.

Vážená paní ředitelko,

chci Vám vyjádřit poděkování za dnešní akci – workshop v Radiu Česká Kanada. Celá akce byla velmi dobře připravena a žáky bavila.

Oba moderátoři, Míša Badová a Vojtěch Komínek, dokázali děti zaujmout a připravili pro ně zajímavé, a i docela náročné úkoly, které ve výsledku dopadly velice dobře. Ať se jednalo o natáčení vlastních reklam, či o rozhovory týkající se volby povolání, vlastních představ žáků o jejich budoucí profesi, o jejich představě výdělku za vykonanou práci ve vybrané profesi, či o jejich prvotních dětských představách a snech o práci. Celý program se nám protáhl, neboť děti následně své rozhovory vedly s paní moderátorkou v živém vysílání v doprovodu hudby, kterou si samy vybrali.

Děkuji Vám i oběma moderátorům za možnost účastnit se tohoto workshopu. Byl velice přínosný. Děti z mé třídy možná poprvé uvažovaly nahlas před cizími lidmi o svých snech a představách týkajících se budoucnosti.

Celou akci jsme zhodnotili jako výbornou – děti o ní diskutovaly celý zbytek dne - i o tom, co budou jednou studovat.

Věřím, že těchto příležitostí budeme mít více.

S pozdravem a přáním elánu do další Vaší práce,která má opravdu smysl a pozitivní dopad na naše děti.

         Mgr. Lenka Hrubá

         třídní učitelka VII. B

                                                                                 

Moc jsem si to užil a získal insparaci na to, co si doma zvládnu sám uvařit.

Seznámil jsem se s hodnocením plemenných býků v praxi a mohl jsem porovnat jejich rozdíly.

Prohlídka nemocnice byla velmi zajímavá. Přínosné byly praktické nácviky resuscitace a odběru krve. Moc jsem si to užili.

Nejvíce se mi líbilo u stanoviště práce se světly, ohromila mne termokamera a 3D modelování.  Vyzkoušel jsem si i letování a docela mi to šlo.

"Aplikace mluví jejich řečí, bude se jim líbit."

Nejvíce oceňuji, že při workshopu byl kladen důraz na týmovou práci žáků a na propojení dovedností s matematikou.

Bylo skvělé, že jsme si mohli vyrobit své vlastní školní noviny s naší fotografií. 

Workshop pro kariérové poradce byl velmi zajímavý. Paní lektorka byla skvělá.

Nejvíce mě bavilo stavění norné stěny.Také mě zaujaly učební obory.

Workshop se mi líbil. Paní Simotová byla moc příjemná. Bylo fajn, že jsme si vyzkoušeli šití na stroji i v ruce.

Včerejší akce v Třeboni byla moc pěkná. Myslím, že i žáci byli spokojeni. Za moji skupinu musím říct, že oba dva průvodci byli super a i oni naše žáky chválili.

Velice se mi líbila komentovaná přednáška k výlovu rybníka Rožmberku. Dověděli jsme se do podrobnosti vše o historii, ale především celkový postup prací. 
Tento den se nám moc líbil.

Vyzkoušeli jsme si vázat květiny a kytici jsme si mohli odvézt domů. Bylo to velmi zábavné.

Moc se mi líbilo, že jsme si mohli vyzkoušet balení džusů. Mimochodem, mošt byl vynikající! Dostali jsme i dárek, který jsme si odvezli domů.

Vše bylo pečlivě připraveno. Tento online workshop přinesl žákům do „všedních“ online dní příjemné rozptýlení, a pro některé možná také chvíle uvažování nad volbou střední školy.

Vítáme nový pomocný nástroj pro KP. Program se podobá současnému trendu - podobné a zábavné jako na sociálních sítích. Doufáme v zapojení rodičů k motivaci svých děti při studiu.

Pan šéfkuchař je neuvěřitelný, jak dokáže využít každou část suroviny a jak umí naservírovat pokrm na talíř.

Děkuji za velmi pěkný webinář pro výchovné a kariérové poradce. Budu se těšit na další spolupráci s Jhk.

Líbilo se mi, že jsme si mohli vyzkoušet různé úkony na vstupním pracovišti. Aspoň už vím, jak probíhá zaučení nového pracovníka.

Workshop byl na vysoké úrovni. Byl jsem rád, že moje třída měla možnost se tohoto workshopu zúčastnit...dokonce to bylo přínosné i pro mě, jako pedagoga, který finanční gramotnost učí.

Mohl jsem si vyzkoušet pájení cínem. Moc mě to bavilo. 

Vždy jsem obdivovala babičku, jak rychle dokáže šít. Teď jsem si to také vyzkoušela a bavilo mě to. Vyšívaný sáček jí daruji k Vánocům.

Online workshop se mi velice líbil, je zajímavé co všechno 3D tisk dokáže. Nejvíce mě zaujalo to, že s tím dokáží vytvořit i dům, a to za pár měsíců.

On-line workshop s firmou TOOLS+ mě celkově obohatil o zajímavé informace ohledně fungování této firmy, ale i celkově ohledně tohoto odvětví průmyslu.

Já bych v pekárně pracoval rád. Líbí se mi, jak to tady hezky voní. Jen je potřeba umět i dobře počítat a být rychlý.

Exkurze se nám moc líbila. Začneme také rybařit :-). 

Naučila jsem se přišívat knoflíky a stříhat látku. 

Každá přednáška od externího poradce je velkým oživením distační výuky a obrovským přínosem pro studenty.

Výrobu sushi jsem zkoušela poprvé v životě. Nejdříve jsem si myslela, že to bude hodně náročné, ale díky radám pana šéfkuchaře mi to šlo docela dobře.

Byla jsem ráda, že jsme si sami mohli vyzkoušet řezání skla a jeho následné broušení. Moc mě to bavilo.

Líbilo se mi, jak jsme mohli řezat sklo a vyrobit si skleněného hodiny. 

Ze všeho nejvíce se mi líbilo, jak jsme dávali do igelitových pytlíků mošt a připravovali ho do beden na sklad.

Povídání s módní návrhářkou Petrou Kurschovou bylo plné zajímavých informací. Fascinovalo mě, co vše musí paní návrhářka zjistit o klientovi, než mu ušije oděv.

Celý den byl zajímavý. Nejvíce se mi líbilo vyvolávání fotek a historické kulisy. 

Vyrobili jsme si vlastní polštářky a taburety a mohli jsme si je odvést domů.

Podporují nás

O projektu