Aktualita

Život a práce na farmě a ranči

Dnešní žáci a mladí lidé nemají moc povědomí o životě a práci na farmě. Nedokážou si představit, co je vše potřeba k tomu, aby ranč fungoval a kolik dřiny to obnáší. Ve spolupráci s firmou EKOCHOV s.r.o. jsme uspořádali během letošního roku několik workshopů pro žáky základních škol na Strakonicku, aby získali základní informace o životě a práci na farmě.

Firma EKOCHOV s.r.o. sídlí v Hoslovicích, kde se nachází i ranč. Na této farmě chovají hovězí dobytek, koně, ovce a další domácí zvířata. Na rozlehlém místě jsou rozsáhlé pastviny pro dobytek i koně. Vedle klasického farmaření ranč také nabízí ustájení, tréninkové prostory pro jezdce westernových disciplín a working equitation.

Žáci absolvují prohlídku ranče, na kterém mají možnost se seznámit s činností a profesemi na farmě. Při této příležitosti si vyzkoušejí i různé činnosti, např. hřebelcování koně, házení lasa na objekt a některé údržbové práce.  

„Tyto workshopy umožňují žákům základních škol získat reálnou představu o profesích v zemědělství a jak je náročné pečovat o zvířata a zajistit fungování celé farmy“, dodala ředitelka Blanka Ratajová. „Snažíme se žákům ukázat reálný život na farmě a zábavnou formou si mohou vyzkoušet různé činnosti, které jsou nedílnou součástí chodu farmy. I když je práce na jednu stranu náročná, na druhou stranu je to práce se zvířaty a na čerstvém vzduchu, která nás obohacuje a jsme rádi, že můžeme naše zkušenosti předávat i touto cestou dál“, podotkla majitelka ranče v Hoslovicích, paní Terezie Daňková.