Aktuality

Jihočeská hospodářská komora podporuje textilní výuku na školách


Spolupráce v oblasti textilního vzdělávání na školách se neustále rozvíjí, a to díky Jihočeské hospodářské komoře a oděvních firem v našem regionu. Příkladem byl pracovní workshop pro kariérové poradce ze základních škol, který pořádala Jihočeská hospodářská komora přímo ve firmě VAVI ve Vimperku.


Kariérové poradenství pro žáky přicházející z Ukrajiny při volbě střední školy


25. ledna 2023 proběhne webinář "Kariérové poradenství pro žáky přicházející z Ukrajiny při volbě střední školy". Webinář je určen kariérovým poradcům, učitelům a všem, kteří pomáhají žákům cizincům, aktuálně zejména z ukrajinské komunity, při výběru střední školy a vhodného oboru vzdělání.


Najdi si svou Cestu k zaměstnání


Cesta k zaměstnání je vzdělávací aplikace, která seznamuje žáky s jednotlivými kroky při hledání zaměstnání. Je určena především pro žáky středních škol, ale může ji využívat kdokoli, kdo se chce jednoduchou a zábavnou formou seznámit s tímto tématem.


Co obnáší modernizace českobudějovického vlakového nádraží


Jihočeská hospodářská komora (Jhk) koncem listopadu připravila pro pedagogy odborných a stavebních škol oborovou platformu s exkurzí do budovy českobudějovického vlakového nádraží, ve kterém již od června 2020 probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Během exkurze hlavní zhotovitel, firma Metrostav, představil návštěvníkům jednotlivé etapy rekonstrukce, využívané technologie, stavební postupy, ale i zajímavá fakta o historii budovy i technických požadavcích či překážkách během modernizace.


Dotační výzva „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ“ pro rok 2023


Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591.

Podporují nás