Aktuality

Zapojte se do mapování spolupráce škol a firem


V rámci aktivit Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi, které působí při Jihočeské hospodářské komoře, se komora věnuje i odbornému vzdělávání na školách. Stěžejním pilířem odborného vzdělávání je samozřejmě i spolupráce škol a firem. 


Interaktivní workshop ve firmě ŠKODA Mladá Boleslav


Studenti SOŠ a SOU Jáchymova 478, J. Hradec měli možnost dne 8.6.202 v rámci projektu IKAP navštívit firmu Škoda Mladá Boleslav, kde během workshopu za plného provozu a za doprovodu firemních průvodců byli seznámeni  s výrobním procesem ve firmě s vysokou technologickou úrovní hromadné výroby vytvářené výrobními linkami za pomocí automatizace a robotizace.


Mentoring na ZŠ - kariéroví poradci a ředitelé škol


Výzkumy ukazují, že mentoring má přímý vliv na motivaci a spokojenost mentorovaných pracovníků z různých oborů a zaměření i mentorů samotných. Jedná se o jednu z nejúčinnějších forem rozvoje. Správně aplikovaný a profesionálně řízený proces mentoringu podporuje realizaci strategických cílů, vytvoření kultury spolupráce a sdílení znalostí. Navíc mentoring představuje účinnou formu podpory diverzity kvalifikovaných pedagogických pracovníků.


Operační program Jan Amos Komenský


Velkou vlnu zájmu vyvolala mezi školami výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I, kde je celkem k diposzici 9 miliard korun. Finanční prostředky jsou určeny mateřským, základním a základním uměleckým školám, školním družinám, školním klubům, střediskům volného času a pedagogicko-psychologickým poradnám.


Slovensko: legislativní balík reforem pro lepší odborné vzdělávání


Slovenský balík reforem z minulého roku obsahuje rozsáhlou novelu zákona o odborném vzdělávání a přípravě. Zákonodárci se mimo jiné zaměřili na usnadnění vstupu podniků do duálního systému odborného vzdělávání.

Podporují nás