Aktualita

Zapojte se do mapování spolupráce škol a firem

V rámci aktivit Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi, které působí při Jihočeské hospodářské komoře, se komora věnuje i odbornému vzdělávání na školách. Stěžejním pilířem odborného vzdělávání je samozřejmě i spolupráce škol a firem. 

Abychom tuto spolupráci dokázali prohlubovat a efektivně cílili naše aktivity, rozhodli jsme se ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje pro mapování současného stavu této spolupráce. 

 

Mapování spolupráce škol a firem neprobíhalo několik let

"Obdobné mapování neprobíhalo v regionu jižních Čech již několik let, proto věříme, že má smysl a mohlo by jak nám, tak ale i jihočeským firmám pomoci do budoucna. V rámci našich aktivit a podpůrných materiálů trhu práce bychom tak rádi tuto situaci změnili," říká Martin Necid z Jihočeské hospodářské komory, který data v rámci průzkumu sbírá a bude je následně vyhodnocovat.

 

Přispějte svými zkušenostmi do průzkumu

Samotný dotazník je rozdělen na tři části – obecné informace, současná situace spolupráce a plány do budoucna. Vyplnění samotného dotazníku vám zabere přibližně 10–15 minut Vašeho času. Dotazník k vyplnění naleznete na níže uvedených odkazech. Dotazníky jsou rozdělené zvlášť pro firmy a zvlášť pro školy.

Vyplnit dotazník pro firmy

Vyplnit dotazník pro školy

 

Kontakt:
V případě jakýchkoliv dotazů či problému s vyplněním dotazníku kontaktujte pracovníka Jhk.
Martin Necid – necid@jhk.cz, +420 727 911 027.

Děkujeme za váš čas i podněty, které, věříme, pomohou zlepšit odborné vzdělávání na jihočeských školách a vzájemnou spolupráci se zaměstnavateli.