Aktualita

Výrobce komponentů pro automobilový průmysl

V současné době na trhu práce chybí velké množství pracovní síly u učňovských oborů. Snahou workshopů je žáky základních škol seznámit s reálným prostředím ve firmách a ukázat jim, jaké možnosti a profese se lze vyučit na učňovských oborech. Studentům učilišť a středních škol je cílem ukázat činnost konkrétních profesí v praxi a seznámit je s výrobou dle jejich studijního zaměření.

Takovou možnost měli studenti 3. ročníků SOU Blatná, U Sladovny 671, kteří zavítali do firmy ČZ, a.s., aby se seznámili s výrobu komponentů pro automobilový průmysl v divizi Auto. Divize Auto vyrábí komponenty jak pro automobilový průmysl, tak i komponenty pro výrobu motorů komerčních vozidel, elektrotechnický průmysl a jiné.

Studenti si prošli celý výrobní závod Divize Auto a obdrželi od pracovníka společnosti podrobný odborný výklad. Viděli jednotlivé fáze výroby komponentů, vybavení divize a měli možnost se seznámit i s konkrétními profesemi. Vedle Divize Auto měli ještě možnost zajít do zkušebny a laboratoře, kde jim byla názorně ukázána práce s přístroji a materiály.

Poptávka neuspokojuje nabídku a kvalitních řemeslníků je málo a mohou i v dnešní době si vybírat lukrativnější zakázky. „Cílem workshopů je nalákat novou nastupující generaci na studium na učňovských oborech, aby zde byli opět kvalitní nástupci, kteří již pracují s modernějším vybavením a v lepších pracovních podmínkách“, řekla ředitelka Blanka Ratajová.