Aktualita

Studentská firma = nástroj pro rozvoj podnikavosti a kreativity žáků

JA Studentská Firma je jedinečný vzdělávací program organizace JA Czech určený pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol a odborných učilišť zaměřený na skutečné/reálné podnikání v rámci školní výuky. Tento praktický learning-by-doing program pochází z 3 základních pilířů: teorie, studentská firma a konzultant. 

Za Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi při Jhk máme velkou radost, že studentské firmy se zakládají a úspěšně fungují i na jihočeských školách. Velmi úspěšní jsou v tomto směru například žáci ze SOŠ a SOU Kaplice. Studentské firmy jsou jedním z nástrojů, které se na našich školách využívají k výuce podnikavosti a kreativity. Střední odborná škola a střední odborné učiliště v Kaplici.

Ve školním roce 2021/2022 působí na škole tři firmy založené studenty, které fungují právě pod hlavičkou JA CZECH. Jedná se o podnikání se vším všudy. Logem počínaje a pozitivní ekonomickou bilancí konče. JA CZECH organizuje v rámci programu JA Studentská firma i několik soutěží. Jednou z nich je soutěž TOP LOGO. Studentské firmy si musí vytvořit své logo a krátké video o společnosti jako takové a výrobku. Tyto materiály jsou následně hodnoceny odbornou porotou. V letošním roce se uskutečnil teprve 2. ročník této soutěže a krajská kola v rámci jižních Čech obsadily v obou případech firmy studentů ze SOŠ a SOU Kaplice. V loňském roce to byla studentská firma Coraline a letos firma CUP OF JOY. Ta se dokonce umístila na 3. místě národního kola. Za zpracování své vizuální identity byla navíc oceněna společností Coca-Cola a University of New York in Prague. Hlavní vyhlášení výsledků se uskuteční v červnu na americké ambasádě v Praze. Předtím ale ještě studenti absolvují cestu do Štrasburku na návštěvu Evropského parlamentu, což je odměna za výhru v krajském kole.

Dalším důležitým krokem, který všechny kaplické studentské firmy čeká, je soutěž JA EXPO, která se v dubnu uskuteční v Praze. Zde se představí padesátka studentských firem z celé ČR a utkají se o titul JA Studentská firma roku 2022.

Moc nás těší, že aktivity Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi při Jhk také přispívají k rozvoji podnikavosti a kreativity žáků. Pro mnohé jsou třeba i inspirací. Z řady témat interaktivních workshopů, které se založením a fungováním menší společnosti souvisí, můžeme vyzdvihnout workshop s právníky a se všemi provozovateli menších firem, např. v gastronomii, kde žáci vidí, že neopomenutelným předpokladem úspěšného podnikání je kromě legislativních znalostí a nějakého kapitálu odhodlání a zápal pro danou věc.