Aktualita

Školy mají podporovat žáky v rozvoji podnikavosti a talentu, rezonovalo na tradiční konferenci zaměřené na vzdělávací systém

Probuďme v žácích talent – to je název konference, která 26. října 2021 otevřela řadu témat pro vzdělávací systém. Na konferenci Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi, která se již tradičně konala na Hluboké nad Vltavou, vystoupili jak hosté z řad zástupců škol a firem, ale i samotní žáci a absolventi. Právě ti byli ukázkovým příkladem, jak může kreativní prostředí škol podpořit v žácích motivaci podnikat nebo vymýšlet vlastní nápady, jak se v budoucnu realizovat. Kromě zajímavých přednášek konference nabídla také diskusi a představila nové aktivity Asistenčního centra.

"Pro mě jsou žáci a studenti především partneři, se kterými spolupracuji,“ říká ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Radko Sáblík, který je od ledna 2019 členem expertní skupiny pro vytváření vize českého školství "Strategie 2030+" a který se svým příspěvkem vystoupil na konferenci Probuďme v žácích talent. „Dnes bohužel žáci v rámci školství věnují 90 % svého času zlepšování dovedností a znalostí toho, co jim nejde, tedy aby měli dobré známky. Pouze 8 % času věnují rozvoji svého talentu, a tomu co je baví,“ upozorňuje Radko Sáblík a dodává, že je nutné mladé také aktivně zapojovat: „Naše dnešní téma je podpora talentu mladých lidí, proto jsem dnes pozval studenty, aby sami prezentovali své projekty. Je zapotřebí nezapomínat na to, že pokud chceme dělat něco pro mladé, musíme se především zeptat jich samotných a zapojit je.“

Na konferenci Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi Jihočeské hospodářské komory, kterou pořádá v rámci projektu Jihočeského kraje s názvem Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III, se v úvodu představilo hned několik absolventů a žáků ze Smíchovské školy, ale také z Hluboké nad Vltavou a Písku, kteří se letos zúčastnili Letní školy mediální tvorby pořádané Mediálním domem Preslova.

Filip Zíka, absolvent Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia patří k těm, pro které bylo prostředí školy natolik inspirativní, že zůstal jejím aktivním spolupracovníkem a zároveň podniká: „Jsem jeden z těch, který zapomněl odejít z naší školy a využil jejího kreativního prostředí. Založil jsem společnost ForestBit s.r.o., která zakládá hydroponické farmy, ale současně jsem zůstal na škole, kde učím IT v praxi a volitelný předmět Stavba a provoz dronů,“ uvedl Filip Zíka v rámci svého příspěvku. Matthieu Morin z Gymnázia Písek založil startup s názvem Seedling, s.r.o., jehož myšlenku rozvinul i díky své účasti v soutěži Soutěž a Podnikej. Cílem startupové firmy, která je teprve na začátku, je poskytovat pomoc se starostí o rostliny a dělat svět zelenější díky internetu věcí a chytrým aplikacím. Mimo to je i iniciátorem změny přístupu Studentské samosprávy na škole s cílem podpořit rozvoj podnikavosti a kreativity žáků: „Mým cílem je, aby škola nebránila v rozvoji podnikavosti, ale naopak nás žáky podporovala,“ uvádí svou motivaci Mattieu Morin.

Potřebu podporovat motivaci jak žáků, ale i učitelů, potvrzuje i Radek Kindl ze společnosti Scania Czech Republic s.r.o., který představil Stipendijní program Mladí profesionálové Scania: „I my pracujeme s motivací instruktorů pro praktický výcvik v naší firmě, tak aby odborná výuka žákům nejen dostatečně přiblížila praxi, ale vzbudila v nich zájem nebo dokonce hrdost, že mohou být součástí našeho týmu,“ hodnotí výsledky přístupu k žákům a instruktorům ve firmě.  

Také Hana Šímová, vedoucí Odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, vyzvala přítomné zástupce škol, aby nezapomínali i na své vzdělávání, osobní rozvoj a motivaci: „Je otázkou, zda nepotřebujeme vzbudit talent i v sobě, abychom žáky mohli motivovat a podnítit v nich elán. Máme příležitost díky spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a jihočeskými zaměstnavateli ukázat žákům reálnou praxi a přiblížit jim pracovní prostředí a přípravu na budoucnost.“  

Dopolední program konference Probuďme v žácích talent přinesl vstupy ke společným tématům za účasti zástupců Jihočeského kraje. V rámci panelové diskuse byly představeny i aktivity Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi, které se vedle kariérového poradenství a odborného vzdělávání letos rozšířily i o nová, aktuální témata - rozvoj digitálních kompetencí, podnikavosti a kreativity na jihočeských školách. Odpolední blok navázal přednáškami inspirativních příkladů rozvoje potenciálu žáků.

Konference se uskutečnila v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III, který je spolufinancován Evropskou unií.