Aktuality

Podpora odborného výcviku a praxe

Stále se potvrzuje, že odborná praxe je naprosto nezastupitelná. O tom, jaká je situace v jednotlivých skupinách oborů, diskutovali zástupci škol a firem na oborových platformách v rámci Asistenčního centra pro kariéru a praxi. Nedostatek praxe, důležitost spolupráce škol a firem i problematická absence praktického vyučování v době pandemie byla hlavní témata jednotlivých setkání.

Hned osm oborových platforem proběhlo v předešlých dvou měsících, kdy zástupci středních škol a firem z Jihočeského kraje diskutovali na témata týkající se praktického vyučování žáků.

„Hned na začátku projektu jsme ve spolupráci s partnery projektu z Jihočeského kraje stanovili 8 skupin oborů, ve kterých je v této době prioritou řešit praktickou výuku žáků. V každé této dané skupině proběhlo diskusní setkání zástupců škol a firem. Hlavním tématem byla praktická výuka ovlivněná pandemickou situací, avšak vyvstalo i několik důležitých témat, která vyžadují další řešení“, vysvětluje Veronika Vicková, metodička projektových aktivit.

Setkání probíhalo v oborech gastronomie, strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, informatika, zemědělství a lesnictví, ekonomika, obchod a služby. Tyto platformy vznikly na základě spolupráce s Odborem školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III. Zástupci škol a učitelé odborných předmětů se v současné době shodují na tom, že největší problém v praktickém vyučování je u žáků druhých ročníků. Chybí jim totiž skoro dva školní roky. A i když žáci prvních ročníků praktické vyučování také zažili jen pár týdnu ve školním roce, tak budou mít ještě čas na doplnění praxe v dalších dvou letech.

V současné době se z velké části školy zaměřily na žáky posledních ročníků, pro které se snaží udělat maximum, aby jejich vstup na trh práce byl co nejlepší. Zástupci škol napříč všemi obory uváděli, že nabídli žákům posledních ročníků jak individuální konzultace, tak online vzdělávání. Žáci tak měli možnost na většině škol absolvovat praktickou část online.

Současná doba ale přispěla k tomu, že žáci přestávají být motivovaní na praxe chodit a rychle ztratili základní návyky jako např. ráno vstát a jít na praxi, chodit včas nebo se neomluvit v případě nepřítomnosti. Firmy, které mají zájem o praktikanty, ale říkají, že nemotivovaný žák je pak pro ně spíše přítěží.

A i když hlavními body jednotlivých platforem a diskuse se nesla v duchu „Jak pandemická doba ovlivnila praktické vyučování“, probírali se i další důležitá témata, kterými jsou nedostatky a překážky při praktickém vyučování.

K tomu se vyjádřil i Petr Kubát z firmy Hochtief, kteří říká: „Je velice důležité propojení spolupráce. Chybí provázanost praxe a teorie. Jako nedostačující vidím např. u maturitních oborů praxi 1 měsíc. Za tuto dobu do praxe žáci neproniknou. Jako vhodnější shledávám odlišný systém praxí, kdy není potřeba zatěžovat žáky někdy ne úplně potřebnou teorií, když je v daném oboru praxe diametrálně odlišná.“

Mezi zástupci firem a učiteli škol je pozitivně vnímaná realizace interaktivních workshopů. Ty jsou organizovány zástupci Jihočeské hospodářské komory v projektu Impuls pro kariéru a praxi, v rámci, kterého probíhají právě i tyto platformy. Proto i několik firem se chopilo příležitosti a v době pandemie pořádalo workshopy online, a to zábavnou a interaktivní formou s možností nahlédnutí do provozu firem.

V rámci jednotlivých oborových platforem budou vznikat i podpůrné materiály pro realizaci praktických vyučování, které budou navázány na potřeby škol, firem a jejich spolupráce. Další setkání budou probíhat na podzim roku 2021 a každý zástupce školy a firmy je vítán. Veškeré informace budou postupně uveřejňovány na webových stránkách projektu www.impulsprokarieru.cz, kde se také objeví termíny dalších oborových platforem a jednotlivé výstupy.

Kontaktní osoba pro oborové platformy: Veronika Vicková – vickova@jhk.cz, 607 012 620.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.