Aktualita

Páté kolo testů ve školách ze 17. ledna prokázalo další významný nárůst virové zátěže

17. ledna proběhlo další kolo testů ve školách, ve kterém bylo otestováno více než 1 176 tisíc žáků a téměř 181 tisíc pedagogů a zaměstnanců. Objem realizovaných testů zůstává v jednotlivých kolech testování přibližně stejný. Testování žáků odhalilo celkem 7 210 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 612,9 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob.

U pedagogů a zaměstnanců bylo 17. ledna potvrzeno 957 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 528,8 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. V obou případech jde o velmi významný nárůst, více než dvojnásobný, proti předchozím kolům testů z 13. ledna 2022.

 

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ Z 4. KOLA ZE DNE 17. 1. 2022

Centrální systém eviduje nahlášená data cca od 96 % škol.

  • nahlášeno je více než 1 176 tisíc testů u žáků / studentů a téměř 181 tisíc testů u zaměstnanců
  • primární záchyty (bez konfirmace) jsou zaznamenány v počtu 15 928 u žáků/studentů a 1 674 u zaměstnanců
  • po konfirmaci PCR registrujeme: 7 210 potvrzených nákaz u žáků/studentů, 957 potvrzených nákaz u zaměstnanců
  • v přepočtu na 100 tisíc testů vychází významně vyšší záchytovost na SŠ než na ZŠ, a to u zaměstnanců i žáků (konfirmované výsledky metodou PCR); vyšší záchyty nákazy ve středních školách potvrdila i předchozí kola sledování

Po konfirmaci je celková záchytovost v přepočtu na 100 tisíc Ag testů tato:

  • 612,9/100tis. u žáků / studentů (ZŠ: 549,6; SŠ: 765,2)
  • 528,8/100tis. u zaměstnanců (ZŠ: 353,4; SŠ: 967,9)

Výsledky konfirmace Ag testů metodou PCR: konfirmace potvrdila pozitivní výsledky u 52,9 % primárních pozitivit Ag testů u žáků a 52,1 % primárních pozitivit Ag testů u zaměstnanců


Srovnání s populačními hodnotami u dětí a mladistvých:

Uvážíme-li, že testování ve školách je populačně plošným jednodenním průřezovým šetřením s většinovým pokrytím populace dětí a mladistvých, jsou záchyty řádově v souladu s populačními nálezy. Celkové populační záchyty za den 17. 1. 2022 v přepočtu na 100 tisíc osob dané věkové třídy byly tyto:

  • věková třída 6 – 11 let: 209,4
  • věková třída 12 – 15 let: 294,2
  • věková třída 16 – 19 let: 354,6

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví (Tisková zpráva 20.1.2022)