Aktualita

Mentoring na ZŠ - kariéroví poradci a ředitelé škol

Výzkumy ukazují, že mentoring má přímý vliv na motivaci a spokojenost mentorovaných pracovníků z různých oborů a zaměření i mentorů samotných. Jedná se o jednu z nejúčinnějších forem rozvoje. Správně aplikovaný a profesionálně řízený proces mentoringu podporuje realizaci strategických cílů, vytvoření kultury spolupráce a sdílení znalostí. Navíc mentoring představuje účinnou formu podpory diverzity kvalifikovaných pedagogických pracovníků.

Všechny základní školy spojují jednotné osnovy a jasný cíl vzdělávat a připravit na život další generaci lidí. Ve výuce se více objevují prvky, které žákům pomáhají odkrýt jejich silné stránky i slabiny a najít si v životě správný směr v oblasti dalšího studia a budoucího zaměstnání. Mezi zmiňovanými prvky má zajisté své místo i mentoring.

Zkušený pedagog v této fázi možná vznese námitku, že základy psychologie z pedagogické fakulty a letitá praxe jsou jasným předpokladem a zárukou, že své žáky dokáže „přečíst“ a správně odhadnout. V mnohých však tyto řádky vyvolají několik otázek: „Jak mohu v rámci naší školy kariérové poradenství zlepšit?; Musím se věnovat spoustě dalších věcí, je něco, co mi pomůže moji roli kariérového poradce zefektivnit?; Jak co nejlépe pracovat s rodiči, aby přijali studijní možnosti a přání svých dětí – našich žáků?“

Pokud jste kariérový poradce nebo ředitel základní školy a Vaše odpověď alespoň na jednu z výše uvedených otázek je „ano“, právě Vaše škola má nyní možnost zajistit si mentoring pro kariérové poradenství bez velkého zařizování, obsáhlých žádostí a zcela zdarma. Navíc ještě s odměnou pro pracovníka, který se stane tzv. menteem (mentorovaným). Pro to, aby byl mentoringový program ve škole úspěšný, je třeba nastavit systém mentoringu vhodně a citlivě ke zvyklostem a nastavení v té které škole. Neváhejte se obrátit na regionální kancelář Jihočeské hospodářské komory, kde Vás propojí s možnými mentory právě pro Váš region.

 

Úspěšný závěr školního roku 2021/2022 Vám přeje Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi při Jhk