Aktualita

Kyberpohádky

Virtuální prostředí se nevyhýbá ani těm nejmenším. Z toho důvodu se Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. rozhodlo vydat knihu Kyberpohádek, která se snaží předškolním dětem zábavnou formou pomocí známých pohádek představit rizika kybernetického světa a také doporučení, jak se v tomto světě chovat.

 

Kniha Kyberpohádek zahrnuje 6 kyberpohádek. Součástí knihy je i terminologický slovník, který obsahuje vysvětlení odborných pojmů. Byly také vytvořeny Metodické listy, které mají pomoci učitelům při seznamování dětí s problematikou kybernetické bezpečnosti.

 

Jedním z cílů projektu Kyberpohádek je poskytnout knihu Kyberpohádek zdarma 1 000 mateřských škol. V průběhu měsíců listopad a prosinec dojde k pilotnímu vyzkoušení Kyberpohádek na několika mateřských školkách. Vlastní rozeslání knih Kyberpohádek je plánováno od ledna 2023.

K projektu Kyberpohádek lze více nalézt na www.kyberpohadky.cz, kde je kniha Kyberpohádek a metodické listy volně k dispozici ke stažení od 4.10.2022. Na těchto webových stránkách lze nalézt rovněž audio nahrávky těchto pohádek. Kniha Kyberpohádek je rovněž k dispozici na stránkách partnerů projektu a to na www.núkib.cz a www.vodafone.cz.