Aktualita

Konference Euroguidance: Rozvoj kompetencí kariérových poradců a Národní cena kariérového poradenství

Centrum Euroguidance při Národním pedagogickém institutu ČR pořádá společně s dalšími evropskými centry Euroguidance 30. listopadu 2022 evropskou konferenci pro pracovníky v oblasti kariérového poradenství. Konference, která proběhne v hybridním režimu online a na České zemědělské univerzitě v Praze.

 

Přivítá řečníky a účastníky z ČR i celé Evropy napříč všemi sektory kariérového poradenství a vzdělávání. Část konference proběhne hybridně/online a bude součást celosvětového měsíce kariéry - Global Careers Month.

Konference nese název "MEETING THE FUTURE TODAY: Competence development for the European guidance community" a klíčovými tématy bude rozvoj kompetencí kariérových poradců v kontextu budoucích změn společnosti a práce.

Hlavní sekce přednášek bude po celý den tlumočena do českého jazyka. Součástí hlavní sekce bude také slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového poradenství v České republice a prezentace oceněných příspěvků.

V několika paralelních sekcích konference během dne bude prezentována inspirace ze zahraničí. Proběhne také výstava přihlášených příspěvků do národní ceny a dalších zajímavých aktivit v kontextu kariérového poradnetsví s prostorem pro seznámení a diskuse.

Účast na konferenci je zdarma.

Registrace na konferenci pro všechny zájemce o účast je otevřena až do 21. listopadu 2022. Neváhejte se registrovat a zúčastnit této jedinečné akce v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání, která se koná právě v České republice. 

 

Další informace včetně programu najdete na stránce konference Egconference22 | Euroguidance Network