Aktualita

Jaké jsou společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách?

Různá mezinárodní i národní šetření, která se věnují hodnocení výsledků ve vzdělávání, ukazují na existenci významných rozdílů mezi českými školami. Tato skutečnost tak motivuje k zájmu o hledání faktorů, které by mohly charakterizovat úspěšné školy.

Lze definovat společné znaky, které stojí za úspěchem takovýchto škol? Jak iniciovat změnu v méně úspěšných školách? Porozumění odpovědím na tyto otázky v sobě skrývá důležitý praktický přínos spojený s možnostmi učení se z příkladů inspirativní praxe úspěšných škol.  Řada studií využívajících různorodé metodické přístupy se tak zabývala vztahy mezi širokým spektrem různých faktorů vzdělávání na jedné straně a výsledky ve vzdělávání na straně druhé.

S ohledem na důležitost se tématu společných znaků úspěšných škol věnovala také Česká školní inspekce, a to s primárním záměrem nalézt společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách v České republice. Metodika šetření je založena na konceptu případových studií třinácti vybraných základních škol, v nichž byla provedena tematicky zaměřená inspekční činnost. Výběr těchto škol byl založen na jejich úspěšnosti jednak v národních výběrových šetřeních výsledků žáků organizovaných a realizovaných Českou školní inspekcí, a jednak v mezinárodních šetřeních PISA a TIMSS.

Celá publikace ke stažení: https://csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2021_p%c5%99%c3%adlohy/Dokumenty/TZ_Spolecne_znaky_vzdelavani_v_uspesnych_ZS.pdf