Aktualita

Celorepubliková soutěž pro střední a základní školy CzechSkills Virtual Reality

Základní a střední školy mají nově možnost se zapojit do zcela nové aktivity, připravené na podporu odborného vzdělávání, a to do celorepublikové soutěže CzechSkills Virtual Reality.

Virtuální realita se zařadila mezi  moderní formy vzdělávání v rámci všech stupňů vzdělávacího systému. Školy v uplynulém období intenzivně využívaly finanční podporu MŠMT na pořízení VR technologií (brýlí, souprav, počítačů atp,). Na základě našich zkušeností se však v současnosti nezřídka potýkají s různorodou kvalitou služeb, nedostatečnou technickou podporou a zejména absencí obsahu, vhodného pro využití ve výuce.

A právě tímto směrem cílí zmíněná soutěž, umožňující Vaší škole získat:

  • moduly připravené na míru škole a současně reflektující požadavky a podmínky konkrétní profese a oboru,
  • rychlý progres při osvojování potřebných kompetencí díky aktivnímu zapojení žáků i pedagogů,
  • modulární „stavebnicový systém“, který reaguje na nové technologie, poznatky a potřeby škol,
  • možnost simulovat i důsledky chyb, které v běžné praxi nelze prezentovat (např. BOZP, výbuch, požár, přepětí),
  • bezplatnou aktualizaci k zakoupeným modulům,
  • technickou podporu a poradenství.

Věříme, že tato iniciativa Vám může pomoci eliminovat obavy z technické náročnosti nových technologií při modernizaci výuky a současně sníží kapacitní zátěž pedagogů. V žádném případě se však nejedná o náhradu či omezení teoretické nebo praktické části výuky. VR technologie plní roli podpůrného, efektivního doplňku.

Nová soutěž CzechSkills Virtual Reality je určena primárně základním a středním školám, implementujícím nové technologie do výuky. Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je Národní centrum CzechSkills při Hospodářské komoře ČR ve spolupráci s krajskými hospodářskými komorami. Odborným garantem jsou začleněná profesní autorizovaná společenstva. Technickou podporu zajišťuje společnost NEKR VR s.r.o.

Pilotní kolo soutěže proběhne od 31.10. – 15.12.2022. Instrukce k registraci a organizaci jsou uvedeny na stránce CzechSkills Virtual Reality