Aktualita

Budoucí zdravotníci se seznámili s komplexní ošetřovatelskou prací

V rámci spolupráce s Nemocnicí Na Pleši s.r.o. se žáci a žákyně třetího ročníku oboru praktická sestra, ošetřovatel Střední zdravotnické školy v Táboře a oboru sociální činnost Střední odborné školy v Milevsku zúčastnili řady odborných vzdělávacích workshopů, během kterých si prohloubili znalosti teorie zdravotní specializované péče, praktické ošetřovatelské intervence a práce v oboru sociální činnost.

Sociální pracovnice paní Petráková provedla žáky po jednotlivých nemocničních odděleních a následně je seznámila s rozličností práce. Mgr. Kokaislová – nemocniční kaplanka vyzdvihla důležitost kaplanské služby a s žáky si vyzkoušela několik činností, které s pacienty provádí.

Medicínský obor „Paliativní péče“, je jedna z hlavních aktivit nemocnice. Vrchní sestra Mgr. Soprová předvedla některé novinky v rámci celkové pečovatelské práce a nastínila, jak s pacienty a jejich rodinami komunikovat, kdy čelí život ohrožující nemoci. Žákyně oboru praktická sestra si pod vedením Mgr. Rady – hlavního radiologického specialisty vyzkoušely práci s tzv. Mepitel Filmem, který se používá jako ochrana kůže po ozařování a péči o chronické rány Sanatio per secundam intentionem.

Na závěr se budoucí zdravotnice seznámily s komplexní ošetřovatelskou prací na onkologickém oddělení a s náplní práce sestry na radiologii. Vyzkoušely si zavedení venózního portu a jeho indikace k implantaci.

„Zdravotnická péče se u nás nyní zaměřuje na dva stěžejní obory, kterými jsou onkologie a rehabilitace. Provozujeme také pneumologii a další ambulantní služby včetně spektra diagnostických metod CT, SONO či RTG. Spolupráci na odborných workshopech jsme vřele uvítali a podpořili, neboť zájem o zdravotnické obory klesají. Doufáme, že jsme akcí alespoň z části kladně přispěli ke zvýšení praktické odbornosti, sebevzdělání a rozšíření znalostí u budoucích zdravotnic“, říká Mgr. Říhová, MBA.

„Velkým překvapením bylo pro mne setkání s kaplankou, která v rámci rozhovoru s žáky oboru sociální činnost dokázala probudit velkou empatii a lidskost. Myslím si, že velká většina žáků byla překvapena, kam až sahají jejich myšlenkové pochody sociálního cítění“, sdělila Marcela Kužníková – ředitelka ObHK Tábor a Milevsko.