Aktualita

Uvažujete o zavedení praktického vyučování?

Dosud jste tuto spolupráci na praktickém vyučování pro žáky středních a vyšších odborných škol či vysokých škol nerealizovali a nemáte podepsanou smlouvu, ale rádi byste tuto aktivitu zavedli? Nebo uvažujete o rozšíření nabídky praktického vyučování o nové obory, které aktuálně nenabízíte? Jste malý a střední podnik? Pak je výzva I - Spolupráce škol a firem určena přímo pro Vás. Žádosti můžete předkládat až do konce roku či vyčerpání alokace podpory.

OP TAK: Spolupráce škol a firem – výzva I  

Cíl výzvy: Podpora výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních podniků.

 • Zahájení příjmu  17. 05. 2023
 • Ukončení příjmu 29. 12. 2023

 

Praktické vyučování – odborný výcvik, cvičení, učební praxe a odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava, a to podle jednotlivých oborů vzdělání.

Realizace projektu je rozdělena na 2 fáze:

 1. Přípravná fáze (žadatel pořídí veškeré potřebné vybavení).
 2. Realizační fáze (dva plné školní roky praktického vyučování). Za každý rok realizační fáze se musí praxe účastnit minimálně 2 účastníci vzdělávacích akcí.

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč.
 • malý podnik – až 70 % celkových způsobilých výdajů
 • střední podnik – až 60 % celkových způsobilých výdajů

 

Na co lze získat podporu (Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 1. Investiční výdaje spojené s projektem (režim de minimis):

 • zařízení, stroje
 • nezbytné sítě, drobné stavební úpravy

 

2. Vybavení přímo spojené s projektem vzdělávání:

 • drobný hmotný majetek
 • nábytek
 • hardware a software
 • materiál nezbytný pro výuku

 

3. Neinvestiční náklady:

 • smluvní plnění instruktorů a lektorů
 • služby koordinátorů vzdělávání
 • provozní a osobní náklady instruktorů a lektorů, spotřební materiál použitý pro výuku – formou paušální sazby

 

Podrobné informace o výzvě včetně dokumentů ke stažení jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace.