Aktualita

Startujeme s novým Impulsem

Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi rozšiřuje své aktivity pro učitele a studenty. Jihočeská hospodářská komora se znovu zaměřuje na podporu kariérových poradců a rozvoj digitálních dovedností na základních a středních školách.

Od letošního ledna nabízí nový projekt s názvem "Implementace dlouhodobého záměru Jihočeského kraje", který je pokračováním aktivit Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi nové aktivity pro školy.

V rámci tohoto projektu jsou připraveny různé aktivity, které jsou přizpůsobeny potřebám učitelů a studentů. To zahrnuje řadu workshopů a seminářů zaměřených na rozvoj dovedností a kompetencí potřebných pro úspěšnou kariéru, individuální poradenství a mentoring od odborníků, a také příležitosti pro praktické zkušenosti a stáže v oboru.

Pedagogové budou mít možnost navštívit jihočeské firmy a lépe porozumět aktuální situaci na trhu práce, zatímco žáci budou podporováni při výběru středních škol a získávání praktických dovedností.

"Jsme rádi, že můžeme přispět k budoucí úspěšnosti našich studentů prostřednictvím praktických zkušeností a podpory kariérového růstu, Vedle tradičních workshopů pro kariérové poradce, workshopů pro žáky zaměřené na konkrétní profese a aktivit na podporu a rozvoj digitálních kompetencí rozšíříme od roku 2025 stávající aktivity o oborové workshopy pro učitele odborných předmětů, workshopy pro základní školy realizované na středních školách a funkční gramotnost pro žáky nematuritních oborů." dodává Petr Rejnek, manažer projektu.

 Součástí projektu je také rozvoj digitálních dovedností, které budou učitelům nabídnuty formou vzdělávacích workshopů a přímého kontaktu s odborníky. Jednou z klíčových událostí projektu bude soutěž DIGI den, kde si žáci budou moci porovnat své dovednosti v digitální oblasti.

"Věříme, že tyto aktivity pomohou rozvíjet dovednosti učitelů a studentů, zvýšit jejich konkurenceschopnost a připravit je na úspěšnou kariéru. Zároveň máme z předešlých ročníků zpětnou vazbu od učitelů i žáků, kteří tyto akce opravdu vítají a vždy si je naplno užijí." Dodává Barbora Sejková metodička digitálních kompetencí projektu IDZ.

Pro učitele a studenty jsou tyto aktivity nejen příležitostí k rozvoji, ale také k posílení propojení školního vzdělávacího procesu s potřebami současného trhu práce.

Více o projektu naleznete na https://www.jhk.cz/projekty/implementace-dlouhodobeho-zameru-jihoceskeho-kraje