Aktuality

Stihnou školy zavést změny RVP? Některé mají obavy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Cílem revize bylo modernizovat obsah vzdělávání v digitální oblasti tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. Základní školy mohou podle nového RVP začít učit od 1. 9. 2021, povinně od 1.9 2023. Některé školy mají obavy, že se na změny nestihnou připravit.

Nový RVP ZV zavádí vzdělávací obor Informatika (nahrazuje obor Informační a komunikační technologie) s povinnou časovou dotací 2 hodiny na 1. stupni ZŠ a 4 hodiny na 2. stupni, a to na úkor přírodovědných, společenskovědních a uměleckých vzdělávacích oblastí, u nichž došlo ke snížení minimálního počtu hodin v rámcovém učebním plánu a k vypuštění některých očekávaných výstupů.

Ve prospěch Informatiky byla snížena minimální časová dotace čtyřem vzdělávacím oblastem:

  • na 1. stupni oblasti Člověk a jeho svět o jednu hodinu, z 12 na 11 hodin;
  • na 2. stupni po jedné hodině oblastem Člověk a společnost z 11 na 10 hodin, Člověk a příroda z 21 na 20 hodin a Umění a kultura z 10 na 9 hodin.

Vzdělávací obsah těchto čtyř vzdělávacích oblastí byl upraven (redukován) tak, aby odpovídal snížené časové dotaci i nárokům na inovace v digitální oblasti.

Souhrnné informace jsou dostupné na stránkách www.revize.edu.cz.

Školy se můžou rozhodnout, od kdy začnou učit podle nového RVP

Školy mohou začít vyučovat podle ŠVP upraveného v souladu se změnami v RVP ZV od 1. září 2021. Nejpozději musí zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně. Školy se tedy mohou rozhodnout, od kterého školního roku začnou podle změněného RVP ZV učit.

Školám, které se chtějí zapojit v rámci první vlny, doporučuje Národní pedagogický institut vyplnit dotazník, a to nejdéle do konce března.

Je možné plánované změny stihnout?

Jihočeská hospodářská komora v rámci Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi rozšířila své aktivity i v oblasti digitální gramotnosti. Jednou z aktivit bylo také zorganizování setkání Pracovní skupiny pro digitalizaci, na kterém se setkali zástupci základních a středních škol a další vzdělávací instituce nejen z Jihočeského kraje.

Z diskuze mimo jiné vyplynulo, že některé školy mají obavy, jestli budou schopné se připravit na změny RVP. „Zástupci škol se především obávají nedostatečné kapacity vzdělávacích institucí, které by měli učitele ZŠ na nové změny připravit, tedy prohloubit jejich digitální znalosti a dovednosti“, uvedla Barbora Sejková, metodik pro digitalizaci v rámci projektu i-KAP III (Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III).

Tým Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi se aktivně snaží zjišťovat a zprostředkovat informace školám v souvislosti s revizemi RVP ZV v oblasti IT a podpořit je tak v přechodu na nové RVP. „Aktuálně zjišťujeme informace od NPI a dalších partnerů“, doplnila Barbora Sejková. Zjištěné informace a nabídky školení pro učitele na ZŠ se budeme snažit zprostředkovat školám na přímo či prostřednictvím našich aktivit a portálu www.impulsprokarieru.cz.

Vedení Pedagogické komory doporučuje ředitelům vyčkat

Podle vedení Pedagogické komory probíhá revize RVP od počátku naprosto netransparentně a doporučuje proto ředitelům škol vyčkat a nepřecházet na nový RVP ZV dříve, než to bude povinné. Dle jejich stanoviska mohou školy již nyní posílit počet hodin ICT z disponibilní časové dotace (lze využít materiály, které vznikly v rámci pilotáže nového vzdělávacího oboru Informatika), například formou volitelného vyučovacího předmětu zaměřeného na programování. Pedagogická komora navrhuje místo snížení hodinové dotace vzdělávacím oblastem vrátit zpět další cizí jazyk jako volitelný. Více informací je možné získat na stránkách www.pedagogicke.info.

Zdroj: revize.edu.cz, pedagogicke.info

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.