Aktualita

Technická olympiáda na VŠTE pro střední i základní školy

Soutěž jednotlivců a soutěžních týmů středních škol, gymnázií a základních škol organizovaná Technickým a vzdělávacím konsorciem při VŠTE v Českých Budějovicích. Jedná se již o 8. ročník této mezinárodní olympiády s cílem podporat technické vzdělávání. Máte takové žáky, přihlaste jejich projekty do 10.3.2023. 

Soutěžící nebo soutěžní tým je veden pedagogem z dané školy, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích poskytne možnost konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům, rovněž poskytne možnost využití laboratorních prostor k potřebným měřením v rámci experimentů. Práci musí vytvořit žák nebo skupina žáků z jedné školy, pomoc z jiných subjektů je zakázána. Konzultace jsou povoleny z pedagogického sboru dané školy a z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Sekce:

  1. Technická sekce – funkční modely, které jsou fyzicky přítomny nebo které je možné předvést ve video příspěvku (vzhledem k jejich rozměrům není možná jejich přítomnost – je nutné se předem domluvit s organizátory) – pro střední školy
  2. Sekce obecných projektů – všechny ostatní práce – pro základní školy.

Vyplněnou přihlášku zasílejte do 10. 03. 2023 na kontaktní email: olympiada@mail.vstecb.cz.

Prezentace projektů a následné vyhodnocení a ocenění prací proběhne v prostorách VŠTE v Českých Budějovicích dne 22. 3. 2023 od 9:00.

Přihlášku, kontaktní informace a další naleznete na webu VŠTE - www.vstecb.cz/olympiada/