Detail akce

Duševní zdraví dětí a dospívajících: porozumění, prevence a podpora ve vzdělávání

Pedagogy SŠ
Pedagogy ZŠ
1. část - představení firmy POLLMANN CZ
  • představení firmy a personální politiky
  • prohlídka provozu firmy a představení jednotlivých profesí
  • krátká beseda s vybranými zaměstnanci, prostor pro dotazy


2. část - odborná přednáška na téma "Duševní zdraví dětí a dospívajících: porozumění, prevence a podpora ve vzdělávání"
  • aktuální situace duševního zdraví dětí a dospívajících
  • jak rozpoznat různá psychická onemocnění jako deprese, úzkosti, panická ataka, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování,...
  • čeho si u dětí všímat, jak postupovat pokud se dítě svěří a jak hledat pomoc
  • ukázka, jak do výuky zařadit techniky ke zlepšení duševního zdraví
Cílem workshopu je seznámit výchovné poradce a pedagogy s aktuální situací kolem duševního zdraví mladistvých a nastínění způsobu řešení různých situací, včetně způsobů prevence.

Vystupující:


Mgr.et Mgr.et Mgr. Nikola Bílá
Nikola Bílá je absolventkou oboru psychologie a speciální pedagogiky na filosofické a pedagogické fakultě University Karlovy v Praze. Má zkušenosti z pozice odborné vychovatelky, speciálního pedagoga pro děti s autismem, odborné asistentky na ZSF JCU v Č. Budějovicích. Od roku 2012 provozuje vlastní psychologickou praxi. V letech 2019 - 2021 působila jako školní psycholog na gymnáziu Vítězslava Nováka v J. Hradci. Absolvovala sebezkušenostní výcvik a terapeutický výcvik ASTRA-DDP, zaměřený na dg. a terapii attachmentu.

Kdy:
Čtvrtek 04.04.2024
09:00 - 13:00

Kde:
Jindřichův Hradec
Dolní Skrýchov 115, J. Hradec firma POLLMANN CZ

Garant akce:
Vodičková Pavla
+420608572262

Registrace / Přihlášení:
Akce proběhla
Vstupné na akci: Zdarma

Registrace / Přihlášení

Cena vstupenky: Zdarma
Akce proběhla

Podporují nás