Plánované akce

1. Online platforma kariérového poradenství

Školy a poradce
Dovolujeme si Vás pozvat na diskusní setkání v rámci 1. Platformy kariérového poradenství, kde budeme hovořit o tématu kariérového poradenství na základních školách. 

V úvodu bude představen navazující projekt IKAP JčK III a jeho aktivity v kariérovém poradenství. Účastníci budou nadále seznámeni s Metodikou kariérového poradenství, která je v současné době připravována a v novém školním roce bude distribuována na základní školy v Jihočeském kraji.

V další části platformy budou účastníkům předány informace o mezipředmětové spolupráci v rámci kariérového poradenství na základních školách a v závěru budou představeny příklady dobré praxe. 

Program: 

• 13:00 – 13:05    Úvodní slovo, zahájení

• 13:05 – 13:20    Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi
                             Představení navazujícího projektu IKAP JčK III

                            Mgr. Denisa Drdová – metodik pro kariérové poradenství

• 13:20 – 13:35    EKS, z.s. – Představení metodiky kariérového poradenství
                            Markéta Cudlínová

• 13:35 – 13:50    Síťování školy z pohledu kariérového poradenství
                            Mgr. Andrea Csirke

• 13:50 – 14:05    Síťování uvnitř školy a mezipředmětová spolupráce
                             v kariérovém poradenství

                            Mgr. Petra Šnepfenbergová

• 14:05 – 14:20    Základní škola Vimperk – Příklady dobré praxe
                            Mgr. Jana Doležalová

• 14:20 – 14:45    Diskuse

Platforma proběhne v online aplikaci ZOOM. 

Lektoři a řečníci


Mgr. Andrea Csirke
Již od roku 2007 se věnuji práci s lidmi. V oblasti kariérového poradenství jsem se vzdělávala na Distančním kurzu kariérového poradenství Stockholmské Univerzity. Jsem certifikována jako kariérový poradce a lektor ve švýcarské metodě CHQ - self management of competences. Andrea se rovněž podílela na tvorbě metodiky "Rámec pro nastavení systému kariérového poradenství na základní škole"

Markéta Cudlínová
Vystudovala sociální práci a již řadu let pracuje ve společnosti EKS, z.s. jako lektorka kurzů osobního rozvoje a kariérová poradkyně. Zaměřuje se převážně na metody kariérového poradenství a jak je lze propojit se vzděláváním. Je držitelkou certifikátu švýcarského kariérového modelu CH-Q v oblasti mapování kvalit a kompetencí a certifikátu Národního ústavu vzdělávání v programu Výchovné a kariérové poradenství E-kariéra+. Absolvovala trénink hodnotitelky assessment center a vzdělávací program STAGE: Staightening Self-Estimation in Adult Age.

Mgr. Petra Šnepfenbergová
Věnuji se kariérovému vzdělávání a poradenství. Mou cílovou skupinou jsou především pedagogové, rodiče, žáci a studenti, protože mám profesně nejblíž školství a vzdělávání. Zajímá mě například komunikace mezi rodičem a dítětem, které se rozhoduje „kam po škole“. Skupinově či individuálně řeším se svými klienty volbu či změnu studijní resp. profesní dráhy. Mým cílem je spokojenost klienta, kterému chci být inspirací a podporou.

Mgr. Jana Doležalová
Již od roku 1989 učím na Základní škole Vimperk, Smetanova 405 matematiku a anglický jazyk. Kariérovému poradenství se intenzivně věnuji na pozici třídního učitele. Snažím se smysluplně rozvíjet mezipředmětové vazby a propojovat školu s praxí především v oblasti polytechnické výchovy (se zaměřením na finanční gramotnost). Svoji práci opírám o výsledky, které jsem získala účastí na  projektu MateMatech (matematickou cestou k technice). 
 

Kdy:
Úterý 04.05.2021
13:00 - 14:45

Kde:
ZOOM
online aplikace

Garant akce:
Drdová Denisa
+420725562321

Registrace / Přihlášení:
Akce proběhla
Vstupné na akci: Zdarma

Registrace / Přihlášení

Cena vstupenky: Zdarma
Akce proběhla

Podporují nás

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.