údaje o škole

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111

Informace o škole

Praktická škola dvouletá je přednostně určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole praktické, v základní škole speciální, v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy. Je určena chlapcům i dívkám. Vzdělávací program trvá dva roky a jde o denní studium, které je ukončeno závěrečnou zkouškou. Prioritou oboru je kromě všeobecně vzdělávacích předmětů také rodinná výchova, příprava pokrmů, péče o sebe i další rodinné příslušníky. Absolventi jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, výrobních podnicích, zemědělství), případně pokračování k dalšímu vzdělávání.
DOD: zatím není upřesněn, datum bude zveřejněn na web.stránkách školy, návštěva školy je možná kdykoliv (pro organizaci výuky raději po předchozí domluvě s vedením školy), přihlášky ke studiu potvrzené lékařem a s doporučujícím stanoviskem školského poradenského zařízení.
Školní jídelna je k dispozici v rámci areálu školy.
Typ školyStátní
ZřizovatelKraj
IČO60869097

Sídlo školy:

Šobrova č.p. 111
39701
Písek, Písek


Web
E-mail
Telefon

Kontaktní osoby:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2023/24
přij.
24/2025
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 Jiné 5 5 3 Žádné Denní Neuvedeno Ano