údaje o škole

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola České Budějovice

Informace o škole

Na Biskupském gymnáziu probíhá výuka v osmiletém, šestiletém a čtyřletém cyklu, což znamená, že se přijímacích zkoušek mohou zúčastnit, žáci pátých, sedmých nebo devátých tříd.
DOD: první týden v lednu 2022. Všeobecné zaměření s důrazem na jazyky, v posledních dvou ročnících široká nabídka předmaturitních a maturitních seminářů, které připraví na úspěšné složení MZ a PZ na VŠ. Příprava na složení mezinárodních jazykových diplomů FCE/CAE, DSD KMKII, DELE a DELF, které pomáhají při přijetí na VŠ, ale i při případné žádosti o zahraniční granty. Možnost zahraničních pobytů na partnerských školách, převážně v německy mluvících zemích. Při škole je zřízen Školní klub a DM s širokou nabídkou volnočasových aktivit (sportovní, kulturní, přírodovědné, hudební, atd.). Při gymnáziu působí i školní spirituál a křesťanská ped.-psych. poradna. Gymnázium se každoročně umísťuje na předních místech v úspěšnosti MZ.
Budova gymnázia se nachází v centru města a poskytuje výuku, stravování a ubytování v jednom komplexu. Cena: 650 Kč/měsíc
nabízíme ubytování Cena: 1000 Kč/měsíc
Organizace výletů, exkurzí, výměnných pobytů. Půlroční i celoroční pobyty na zahraničních partnerských školách (převážně v německy mluvících zemích).
Typ školyCírkevní
ZřizovatelCírkev
IČO00666122

Sídlo školy:

Jirsíkova č.p. 420/5
37001
České Budějovice, České Budějovice


Web
E-mail

Kontaktní osoby:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2021/22
přij.
22/2023
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 8 Maturitní zkouška 120 30 30 ČJ, M Denní ZŠ5 Ne
79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté bilingvní studium) 6 Maturitní zkouška 50 20 20 ČJ, M Denní ZŠ7 Ne
79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium) 6 Maturitní zkouška 130 46 46 ČJ, M Denní ZŠ7 Ne
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 4 Maturitní zkouška 65 24 30 ČJ, M Denní Neuvedeno Ne