údaje o firmě

Charita Písek

Představení společnosti

Charita Písek je nestátní nezisková organizace, která byla zřízena v roce 1991 Biskupstvím českobudějovickým jako organizační složka Diecézní charity České Budějovice. Od svého počátku se Charita Písek zaměřuje především na seniory v rámci zdravotní a pečovatelské služby a na osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci v rámci charitní poradny. Pilíři pro práci Charity Písek jsou křesťanská etika a milosrdná láska. Naším posláním je pomoc bližnímu v jeho nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Snažíme se pomáhat lidem zvládat činnosti a překonávat problémy, na které sami nestačí. 

Práce u nás

Naším posláním je pomáhat bližnímu v nouzi bez ohledu na věk, zdravotní stav, rodinnou a ekonomickou situaci, sexuální orientaci, politcké a náboženské vyznání. Jde o velmi smysluplnou práci zaměřenou  především na seniory, rodiny s dětmi, mladistvé, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Klademe důraz na týmovou práci, důvěru, podporu a oporu.

  • Nabídka praxe pro žáky

Spolupracujeme s výsokými školami, nabízíme praxe pro studenty.

Poskytli jsme praxi studentům Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, především ze Zdravotně sociální fakulty. Dále jsme poskytli praxi studentům z Teologické fakulty Jihočeského univerzity v Českých Budějovicích.

Charita Písek
IČO: 43852564Sídlo firmy:

Bakaláře 43/6
39701, Písek
Písek


Kontaktní osoba:

Přehled volných pozic

Název pozice Skupina oborů Město Druh prac. poměru
Sociální pracovník/pracovnice Sociální služby Milevsko Hlavní pracovní poměr Více