údaje o škole

České reálné gymnázium s.r.o.

Informace o škole

České reálné gymnázium s.r.o. je soukromá škola, která byla založena v roce 1993. ČRG s.r.o. poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém studiu pro absolventy 9. tříd ZŠ a osmiletém studiu pro absolventy 5. tříd ZŠ. Studium na ČRG s.r.o. je všeobecné bez konkrétního zaměření. Volitelnými předměty a semináři se v posledních dvou letech studia žáci diferencují podle svých zájmů a cílů. Mohou se tak připravit ke studiu na vysoké škole humanitního, přírodovědného i technického směru. Důraz je přitom kladen na výuku anglického a německého jazyka a práci s počítačem – tedy dovednosti, které uplatní i ti, kteří ve studiu na vysoké škole nepokračují. Studenti se mohou zapojit do široké mimoškolní činnosti v oblasti estetické výchovy, tělesné výchovy (lyžařské kurzy, vodácké kurzy, cyklokurzy, školní sportovní soutěže aj.), ale ve vzdělávací oblasti (odborné soutěže a olympiády). V konzultačních hodinách učitelů studenti mohou stále usilovat o zlepšení svých studijních výsledků. Snahou školy je umožnit každému pocítit radost z úspěchu, který je podložen vlastním úsilím a poctivou prací. Pro osmileté gymnázium: školné: 14000 Kč . Pro čtyřleté gymnázium: školné: 20000 Kč
DOD: 12.1.2022 15:00 - 18:00 hod. presenčně, případně distančně, aktuální informace na webových stránkách v sekci pro uchazeče o studium. Stravování zajistěno. Absolventi úspěšně pokračují ve studiu na českých i zahraničních VŠ. Zdarma příprava na certifikáty AJ, NJ. Zdarma kroužky mikroskopování, fotografie a poč. grafika, fyz. a chem. experimenty, 3D tisk, matematika, robotika. Projekt 3D technologie, digitální výuka jazyků. Globální angličtina: obchod, sociologie, ekologie a kultura.
Typ školySoukromá
ZřizovatelSoukromý subjekt
IČO49060317

Sídlo školy:

Pražská tř. č.p. 2532/54a
37004
České Budějovice, České Budějovice


Web
E-mail
Telefon

Kontaktní osoba:

Studijní obory

Kód oboru Název oboru Délka
studia
Ukončení
studia
1.kolo
přihl.
2021/22
přij.
22/2023
plánov.
Příjim.
zk.
Forma
studia
Pro žáky OZP  
79-41-K/81 Gymnázium 8 Maturitní zkouška 41 30 26 ČJ, M Denní ZŠ5 Ne
79-41-K/41 Gymnázium 4 Maturitní zkouška 57 28 26 ČJ, M Denní Neuvedeno Ne