Detail akce

Právní odpovědnost ve školství

Ředitele škol
Pedagogy SŠ
Školy a poradce
Workshop k legislativě praxe, praktického vyučování s odborníkem – právníkem, zaměřením na rizika, proškolení, lékařské prohlídky, zodpovědnost za žáky a mnoho dalších zajímavých informací, rad a tipů.
V praxi velmi často vznikají pochybnosti, kdo odpovídá za škodu vzniklou během výuky, ve školách. Seminář se zaměří na vymezení právní odpovědnosti ředitelů školských právnických osob, pedagogů a dalších zaměstnanců školy. 

Obsah školení:
  • rozlišení obecné odpovědnosti ředitele školy a pedagogů za zajištění dohledu a bezpečnosti nad dětmi a žáky
  • odpovědnost za škodu způsobenou studenty a žáky
  • otázka trestního postihu a limity pracovněprávní odpovědnost
  • právní otázky související:
s organizací mimoškolních akcí
s organizací škol v přírodě
se zajištěním dohledu mimo prostory tříd
s řešením úrazů
se zajištěním zdravotnické podpory žáků a dětí a medikací
se specifickými situacemi dohledu nad žáky se speciálními potřebami

Lektorka: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.
právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustřeďuje se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol. 
Kdy:
Čtvrtek 15.09.2022
08:00 - 14:00

Kde:
ONLINE
online

Garant akce:
Vicková Veronika
+420607012620

Registrace / Přihlášení:
Akce proběhla
Vstupné na akci: Zdarma

Registrace / Přihlášení

Cena vstupenky: Zdarma
Akce proběhla

Podporují nás