údaje o firmě

Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200

Představení společnosti

Střední zemědělská škola v Písku se od svého založení v roce 1870 podílí významně na vzdělávání odborníků v regionu. Škola poskytuje vzdělání pro chlapce i dívky. Studium je čtyřleté zakončeno maturitou. Vzdělání absolventů má v praxi univerzální uplatnění. Výuka je bezplatná, hrazená ze státních prostředků. Pro výuku odborných předmětů jsou ve škole velmi dobře vybavené odborné učebny a laboratoře, škola je připojena na internet, učebny s počítači jsou volně přístupné studentům školy.
V rámci školy provozujeme školní statek Dobešice. Historie Školního statku Dobešice se datuje od 1.1.1953. Od svého vzniku sloužil jako účelové hospodářství pro výuku praxe žáků zemědělské školy v Písku. Od 1.1.2005 se školní statek stává součástí Střední zemědělské školy v Písku.
Nachází se 2 km severozápadně od Písku, obhospodařuje pozemky v okolí města. Půdy jsou převážně střední, středně hluboké a skeletovité. V současné době hospodaří na výměře cca 370 ha, z toho je 310 ha orné půdy a 60 ha trvalých travních porostů. Rostlinná výroba je zaměřena na zajištění krmivové základny a pěstování tržních plodin (pšenice, ječmen, řepka ozimá, triticale, kukuřice, oves, brambory).
Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a produkci hovězího masa. Dále jsou chovány z důvodu praktické výuky další druhy hospodářských zvířat (koně, prasata, ovce, kozy, husy, králíci, slepice, křepelky, holubi, pávi). Na statku se provozuje chov včel s produkcí medu a matek.

Školám nabízíme

  • Workshopy/Exkurze

Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200
IČO: 60869054Sídlo firmy:

Čelakovského 200
39701, Písek
Písek


Kontaktní osoba:

Nabídka workshopů

Název Skupina oborů Město
Workshop pro žáky ZŠ se zemědělským školním statkem Dobešice Obecně odborná příprava, Zemědělství a lesnictví Písek Více
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.