Aktuality

Výuka online se stává běžnou záležitostí, nenahradí však praktické vzdělávání

Současná situace, kdy je řada škol zavřených, urychluje proces implementace online výuky a digitalizace. Velkým problémem však zůstává praktická výuka, zvláště pak u technických oborů. Nejen těmto dvěma tématům se bude věnovat online konference Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi Jihočeské hospodářské komory, která proběhne na konci listopadu. Asistenční centrum v době uzavření škol, ale i mimo ni, pomáhá školám při zajištění podpory odborného vzdělávání. Spolu s ním také hledá řešení, jak žákům devátých tříd základních škol ulehčit výběr střední školy a dalšího studia.

„Současná koronavirová pandemie prověřila připravenost škol na distanční výuku. Potvrdilo se, že většina škol nebyla bohužel připravená, a to jak technickým vybavením, tak i znalostmi. Dobrou zprávou je, že neočekávaná situace urychlila proces implementace online výuky a digitalizace na školách,“ říká Petr Rejnek, manažer Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi Jihočeské hospodářské komory, a dodává, že velký problém aktuálně představuje zajištění odborného vzdělávání. To potvrzuje i ředitel Vyšší odborné školy, střední průmyslové školy automobilní a technické, České Budějovice, pan Jan Šindelář: „Praktická výuka je pro jednotlivé obory velmi rozdílná a zejména u technických oborů si lze jen stěží představit, že bude realizována distanční formou.“ Současně Jan Šindelář dodává, že školy uvítají jakoukoli pomoc ze strany zaměstnavatelů ve formě video návodů, instruktážních spotů, webinářů, či výukových materiálů.

Právě tématu distanční výuky, jejím úskalím, ale i výhodám, se bude věnovat konference Jihočeské hospodářské komory, kterou pořádá její Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi. Konference „Distanční výuka: Co nám dává a co nám bere?“ se uskuteční na konci listopadu a přinese mimo jiné i debatu o tom, jak školy zvládají distanční výuku a v jakých oblastech jim například zaměstnavatelé mohou pomoci. Hlavní program konference se bude věnovat čtyřem tematickým blokům. Konkrétně půjde o kariérové poradenství, odborné vzdělávání, digitální kompetence a podnikavost a kreativita, ve kterých se řečníci postupně pokusí hledat odpovědi, jak zvýšit kvalitu distanční výuky v těchto oblastech.

Jihočeská hospodářská komora (Jhk) se prostřednictvím svého Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi snaží jihočeským školám pomáhat v současném koronavirovém období. Nabízí online vzdělávací aktivity, a to jak pro pedagogy, tak i pro žáky v podobě online workshopů a webinářů. Centrum podporuje také kariérové poradenství, jež z důvodu zrušení řady akcí, jako jsou burzy škol či dny otevřených dveří na středních školách, komplikují výběr dalšího studia žákům posledních ročníků základních škol. Základní školy a jejich žáci tak mohou využít webovou aplikaci SALMONDO Junior, kterou Jhk nabízí v rámci projektu všem jihočeským školákům druhého stupně ZŠ. Současně nabízí i přehled všech jihočeských středních škol a jejich studijních oborů zde na webu www.impulsprokarieru.cz. To může aktuálně pomoci s výběrem volby povolání.

Další možnosti distančního kariérového poradenství otevře v rámci konference Kateřina Lichtenberková, odborná garantka pro oblast Člověk a svět práce Národního pedagogického institutu ČR. Představen bude i zmíněný online kariérový nástroj Salmondo panem Tiborem Kučerou. Samotnému tématu digitalizace se bude věnovat ve svém příspěvku Lucie Gregůrková z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Helena Úlovcová z Hospodářské komory ČR seznámí s aktuální situací v oblasti středního odborného vzdělávání a představí i příklady spolupráce hospodářské komory se vzdělávací sférou. S tématem podnikavosti a kreativity vystoupí Jaroslav Chroňák z Týmové akademie a Martin Vítek, zakladatel Soutěž a podnikej.

Konference je určena zájemcům o daná témata z řad výchovných a kariérových poradců, pedagogům a vedení škol a současně také zaměstnavatelům, kteří se zajímají o spolupráci firem a škol. Online konference se uskuteční 25. listopadu 2020 od 13 do 15 hodin. Zájemci se mohou přihlašovat nejpozději do pondělí 23. listopadu 2020 do 12 hodin. Další informace k programu jsou dostupné na našem webu v sekci plánované akce.

Zdroj: Jhk

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.