Aktualita

Poznej povolání floristy

V rámci projektu IKAP- Impuls pro kariéru a praxi proběhl na naší oblasti workshop zaměřený na povolání florista. S lektorkou Ivetou Lajtnerovou jsme se snažili žákům 3. Základní školy Jarošovská 746, Jindřichův Hradec, přiblížit povolání florista.

V teoretické části byli žáci nejprve seznámeni s možnostmi studia této profese jak na středních školách a učilištích, tak dále také na vyšších školách jako jsou například Střední škola zahradnická Litomyšl, Střední zahradnická škola Rajhrad a VOŠ zahradnická Mělník. Poté jim byli nastíněny možnosti dalšího uplatnění po studiu-možnost práce v zaměstnaneckém poměru či založení vlastní firmy. Byli seznámeni s chodem firmy Květiny - Vazárna kytic a věnců Ing. Vladimír Nosek, která tento workshop organizovala.

Lektorka pí. Lajtnerová žákům vysvětlila, jak je nutné o květiny pečovat jednak v prodejně, kdy jsou přivezeny ze skladu, tak také jak se květiny pěstují v zahradnictvích, kam květiny putují poté co se vypěstují (např. Květinová burza Holandsko) atd. Ukázala jim současné trendy ve vázání kytic, protože i tento obor se neustále vyvíjí a podléhá módním trendům.

V praktické části se žáci učili uvázat kytice dle vlastního výběru. Měli možnost zvolit jednak různé druhy a barvy květin, jednat také možnosti vazeb. Dále si žáci vyzkoušeli vánoční aranžmá v podobě vánočního svícnu na štědrovečerní stůl.