Aktuality

Jan Krob: „Roční výpadek praxe žáků bude mít dopady nejen na dovednosti, ale i zájem uplatnit se v oboru“

Podle MŠMT dojde od 26. dubna 2021 k obnově praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů všech ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků ve skupině. Návrat žáků do praxe byl mimo jiné tématem oborové platformy Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi, která se bude pravidelně konat se zástupci středních škol a firem. Ti upozorňují, že roční přerušení praktického vyučování nelze nahradit a problém bude i s uplatněním žáků v zasažených oborech.

Návrat žáků na pracoviště firem, ke kterému má dle Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy dojít 26. dubna 2021, byl hlavním tématem jednání oborové platformy „GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS“. Ta proběhla 14. dubna 2021 pod záštitou Jihočeské hospodářské komory (Jhk) v rámci aktivit asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi.

„Tyto oborové platformy, které aktuálně vznikají s cílem veřejně diskutovat aktuální témata v oblasti odborného vzdělávání, se budou konat pravidelně minimálně dvakrát za rok, a kromě již zmíněných gastro oborů vzniknou pro obory strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, informatika, zemědělství a lesnictví, ekonomika, obchod a služby,“ uvedl Petr Rejnek, koordinátor projektového týmu. „Platformy otevírají diskusi zástupců firem a středních škol nad konkrétními náměty spolupráce, které vedou ke zlepšení a zkvalitnění odborného vzdělávání Naše první platforma se věnovala především aktuálnímu problému distanční výuky. Podle většiny diskutujících je největším problémem více jak roční výpadek praxe žáků, který bude mít dopady nejen na získané znalosti a dovednosti žáků, ale také na jejich zájem a motivaci o daný obor,“ říká Veronika Vicková, metodik pro odborné vzdělávání Jihočeské hospodářské komory.

Potřebu spolupracovat s firmami potvrzuje i Jan Krob z Fine Food Academy:„S Jhk jsme již před několika lety realizovali první workshopy pro žáky a je třeba zdůraznit, že i když se řadu věcí žáci naučí ve školách, praxi v provozech nelze ničím nahradit.“ Tomáš Olejník z Budějovického Budvaru upozornil na problém zvyšujícího se tlaku na financování škol, které nutí školy nabírat žáky bez ohledu na jejich preference. Právě zájem a preference žáků a zkvalitnění vzdělávání by oborům přineslo prestiž i zájem žáků daný obor studovat a hledat v něm uplatnění. To potvrzuje i Eva Pluchová, která má na Střední škole a Vyšší odborné škole cestovního ruchu, České Budějovice na starosti praktické vyučování: „Do oborů se hlásí žáci, kteří nemají vyhraněné zájmy. To se projevuje na studiu a zájmu opravdu získat dovednosti a znalosti.“

Zástupci platformy také upozornili, že právě obory gastronomie a hotelnictví budou čelit problémům s umístěním žáků na praxe přímo v provozech firem. Firmy v těchto oborech totiž čelí krizi a ty, které znovu otevřou své provozy, pravděpodobně nebudou moci nabídnout tolik míst pro žáky jako v dřívějších letech.

Jedním z výstupů platforem mimo jiné bude i školení pro učitele odborných předmětů na středních školách, a to přímo od odborníků z firem. „Jen díky spolupráci škol a firem se může propojovat teoretická výuka s praxí a absolventi budou nejen lépe připraveni, ale snad i také nadšeni a více odhodláni do práce,“ dodává Veronika Vicková. 

Školy aktuálně volají po pomoci se vzděláváním žáků i učitelů, které by vedlo ke sblížení teorie s praxí. Současně je důležité i inspirovat a motivovat žáky, například formou setkávání se známými osobnostmi. I o to se bude Jihočeská hospodářská komora v rámci aktivit Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi v dalších měsících snažit. Jhk plánuje realizovat školení pro učitele odborných předmětů spolu s již tradičními workshopy pro žáky ve firmách.

Jihočeská hospodářská komora se v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje III věnuje nejen otázkám zkvalitnění odborného vzdělávání, ale také podpoře kariérového poradenství, které je jedním z důležitých prvků výběru studijního oboru a volby povolání. Současně Jhk reaguje i na aktuální potřeby v oblasti změn trhu práce a připravuje vzdělávání pro pedagogy a žáky v oblasti digitálních kompetencí a také podpoře podnikavosti a kreativity.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.