Aktualita

Interaktivní workshop ve firmě ŠKODA Mladá Boleslav

Studenti SOŠ a SOU Jáchymova 478, J. Hradec měli možnost dne 8.6.202 v rámci projektu IKAP navštívit firmu Škoda Mladá Boleslav, kde během workshopu za plného provozu a za doprovodu firemních průvodců byli seznámeni  s výrobním procesem ve firmě s vysokou technologickou úrovní hromadné výroby vytvářené výrobními linkami za pomocí automatizace a robotizace.

Na jednotlivých pracovištích jsou vedle sebe zaměstnáni špičkově kvalifikovaní zaměstnanci pro řídící procesy a zároveň nekvalifikovaní zaměstnanci, kteří zvládnou po zaškolení ve školícím centru stále se opakující operace.

Fyzicky náročné a zdraví škodlivé operace jsou realizovány za pomocí robotů a jednoúčelových zařízení. Studentům byla zprostředkována příprava výroby, vlastní výroba, kontrola vstupního materiálu, výrobní a výstupní kontrola a následné skladování automobilů po zabalení do ochranné fólie na odstavné distribuční plochy. Také byli informováni i o plánování výroby na základě operativního plánu, kdy jsou auta vyráběna na lince na základě výrobní zakázky klienta, což souvisí i s plynulým přísunem příslušných komponentů, který je zabezpečen za pomoci lidských zdrojů nebo robotického zařízení v systému Just in Time. Viděli, že výroba je řízena tak, aby probíhala plynule s minimem porucha zmetkovosti, že je založena na úsporách z rozsahu, kdy důležitou rolo hraje produktivita práce ovlivněna moderní technikou, technologiemi, organizací práce, kvalifikací a schopnostmi lidí.

Zároveň mohli posoudit ve směnné provozu postavení jednotlivých zaměstnanců výroby v závislosti na výši kvalifikace. Byli obeznámení s významem logistiky, v čem spočívá ekonomické i ekologické chování firmy i jak se následně zpracovávají odpady pro recyklaci materiálu.

Kromě poznatků z oblasti výrobní firmy se studenti zamýšleli i nad jednotlivými výkony pracovníků během pracovní směny, jejich postavením v týmu, pracovním nasazením a ohodnocením. Viděli různé pracovní příležitosti, sami si vyhodnotili, na které pracovní pozici by mohli nebo chtěli pracovat a jaké úsilí by museli vynaložit.