www.impulsprokarieru.cz :: Základní informace (21.11.2017 - 23:43)

Nacházíte se na: Úvod > O projektu > Základní informace

O projektu Impuls pro kariéru

Chceš se dozvědět více informací o projektu? V této sekci najdeš vše potřebné.

IMPULS PRO KARIÉRU je projekt, který od března roku 2011 realizuje Jihočeská hospodářská komora, během první poloviny roku 2017 došlo v rámci projektu Nový impuls pro kariéru k celkové rekonstrukci webových stránek – a to jak po stránce grafické, tak po stránce obsahové.

Webové stránky jsou rozděleny do několika sekcí, které jsou vzájemně propojeny a poskytují potřebné informace při cestě za vysněnou kariérou, a to od samotného počátku, kde si absolvent základní školy může v sekci Školy a sekci Obory, vybrat tu správnou školu a obor, který je nabízen v Jihočeském kraji.

Další z možností našich webových stránek je sekce Zaměstnavatelé, kde se lze dočíst potřebné informace o registrovaných firmách, a to od základních informací až po nabídky praxí a pracovních nabídek.

Cíle projektu

  • Zatraktivnění profesí vyučovaných v Jihočeském kraji
  • Informovanost žáků ZŠ vyučovaných oborech v Jihočeském kraji
  • Zlepšení orientace v problematice volby povolání

Cílové skupiny projektu

  • Žáci základních škol
  • Žáci středních škol
  • Výchovní poradci základních škol
  • Lidé hledající své budoucí povolání
  • Pedagogičtí pracovníci
  • Kariéroví poradci

Logo
Jihočeská hospodářská komora Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeský kraj

Copyright © 2017 Impuls Pro Kariéru | Vytvořilo Inizio