www.impulsprokarieru.cz :: Základní informace (25.07.2017 - 12:28)

Nacházíte se na: Úvod > O projektu > Základní informace

Název projektu: Impuls pro kariéru

Termín realizace:1. 3. 2011 - 30. 6. 2012

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0009

Vyhlašovatel: Jihočeský kraj

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji

Celkové náklady: 4 033 745,20 Kč

IMPULS PRO KARIÉRU je projekt, který od března roku 2011 realizuje Jihočeská hospodářská komora v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V Jihočeském kraji stejně jako celé Evropské unii výrazně roste zájem o odborníky v technických oborech. V mnoha případech se jejich nedostatek stává brzdnou silou rozvoje nejen hospodářství, ale i celého regionu. Aktivity projektu Impuls pro kariéru jsou nastaveny tak, abychom se pokusili zvrátit tento nežádoucí trend. Naším cílem při realizaci projektu je, aby žáci, jejich rodiče, výchovní poradci a pedagogičtí pracovníci byli komplexně informováni a měli představu o technických profesích. Chceme ukázat, že se nejedná o málo lukrativní práci, jak se smýšlí o technických oborech dnes, ale naopak, že technické obory mají obrovskou perspektivu. Chceme motivovat žáky základních škol ke studiu na technicky zaměřených školách a představit jim jejich šance na uplatnění se na trhu práce.

Cíle projektu

 • Zatraktivnění technických profesí
 • Informovanost žáků ZŠ o technických oborech
 • Motivace ke studiu na technických školách
 • Zlepšení nevyváženého poměru na trhu práce
 • Zlepšení orientace v problematice volby povolání

Aktivity projektu

 • Informační centrum I-Point
 • Informační kampaň
 • Nový webový portál
 • Informační brožura „Profesní rozcestník“
 • Setkání u kulatého stolu
 • Exkurze do technicky zaměřených firem

Cílové skupiny projektu

 • Žáci základních škol
 • Výchovní poradci základních škol
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Kariéroví poradci

 

Logo
Jihočeská hospodářská komora Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeský kraj

Copyright © 2017 Impuls Pro Kariéru | Vytvořilo Inizio